NBS upozorňuje investorov, že virtuálne meny nie sú národne regulované

Diskusia 1  Zdroj:

10. 2. 2018 - Virtuálne meny, akou je aj bitcoin, nie sú národnými menami, a teda nespadajú pod národné regulácie.

Virtuálne meny, akou je aj bitcoin, nie sú národnými menami, a teda nespadajú pod národné regulácie. Upozorňuje na to investorov Národná banka Slovenska (NBS).

Ľudia, ktorí obchodujú s týmito menami, by tak mali byť opatrní. "Európska legislatíva, vrátane slovenského právneho poriadku, neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnou menou. Takáto činnosť nie je regulovaná a dohliadaná NBS a ani Európskou centrálnou bankou," uviedla národná banka.

Tiež upozornila na to, že okrem vydávania eurobankoviek a euromincí NBS podľa pravidiel platných v eurozóne žiadna právnická osoba ani žiadna fyzická osoba v Slovenskej republike nesmie vydávať žiadne iné bankovky ani žiadne mince, pričom neoprávnená výroba peňazí a ich uvádzanie do peňažného obehu je trestné.

"V tejto súvislosti NBS verejnosť taktiež upozorňuje, že virtuálne meny nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla a účasť v takejto schéme virtuálnej meny je na vlastné riziko zúčastnených strán," doplnila národná banka.

Podľa slovenského regulátora tak výmeny alebo nákupy virtuálnych mien predstavujú vlastné podnikateľské riziko investorov a peniaze investorov nie sú ničím chránené. "Na výplaty prípadných náhrad za straty spôsobené týmito výmenami alebo nákupmi nie je žiaden zákonný nárok," upozornila NBS.