Marxov Kapitál: Predpovede o kapitalizme sa čiastočne napĺňajú

Diskusia 7  
Marxov Kapitál: Predpovede o kapitalizme sa čiastočne napĺňajú
Zdroj: Natixis
Foto: SITA/AP


9. 2. 2018 - Hlavný ekonóm francúzskej banky Natixis, Patrick Artus, vo svoje analýze tvrdí, že dynamika súčasného kapitalizmu jednoznačne potvrdzuje Marxove predpovede.

Pokles efektivity firemného sektora
Prejavuje sa spomalením rastu produktivity výrobných faktorov, ktoré by podľa Marxa mali vytvárať negatívny tlak na návratnosť investovaného kapitálu v korporátnom sektore. O problémoch s rastom produktivity sa už niekoľko rokov živo diskutuje. Ako ale ukazuje graf, návratnosť kapitálu vo vyspelých ekonomikách zatiaľ nijak netrpí, skôr naopak.

Marxov Kapitál: Predpovede o kapitalizme sa čiastočne napĺňajú

Slabý rast miezd
Popísaný rast návratnosti kapitálu sa dá vysvetliť tak, že firmy sa snažia eliminovať negatívny tlak pomalého rastu produktivity tým, že udržiavajú nízke mzdy. Natixis v tejto súvislosti poukazuje na dlhodobo rastúci podiel ziskov na celkových príjmoch vo vyspelých ekonomikách. Pokles podielu miezd je umožnený slabou vyjednávacou silou práce a vyššou flexibilitou trhu práce.

Marxov Kapitál: Predpovede o kapitalizme sa čiastočne napĺňajú

Špekulácie
Kapitál si z Artusovho pohľadu udržiava vysokú návratnosť  v prostredí utlmeného rastu produktivity. Za kratší koniec ťahajú zamestnanci firiem, ktorých mzdy nerastú v súlade so zvyšujúcou sa  produktivitou práce.

„Mzdy sa ale nedajú tlačiť dole donekonečna a kapitalisti sa tak v snahe zvýšiť  návratnosť kapitálu uchyľujú k špekulatívnym operáciám,“ píše ekonóm. Medzi takéto operácie podľa neho patrí odkup akcií vlastnej firmy, špekulácie na trhu realít a na trhoch s aktívami ako je bitcoin či komodity. „Takýto vývoj nevyhnutne vedie k prehlbovania príjmové nerovnosti a nakoniec ku kríze,“ predpovedá čierny scenár Artus.