BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj: SITA

19. 6. 2017 - BRATISLAVA 19. júna (SITA) -V súvislosti s výplatou výnosov:- štátnych dlhopisov emisie č. 221, ISIN: SK4120008665, dňa 11.7.2017, Agentúra pre riaden

BRATISLAVA 19. júna (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:
- štátnych dlhopisov emisie č. 221, ISIN: SK4120008665, dňa 11.7.2017, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 11.7.2017.

Zmena výšky úrokového výnosu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011313, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,229 % p.a., platnú pre aktuálne polročné obdobie od 17.6.2017 do 17.12.2017.