Výnosy akcií a dlhopisov: Čo je prehnaný optimizmus a čo realistické očakávanie

Pridajte názor  
Výnosy akcií a dlhopisov: Čo je prehnaný optimizmus a čo realistické očakávanie
Zdroj: investičníweb;právo
Foto: thinkstock


19. 5. 2017 - Akcie a dlhopisy, ako kľúčové triedy aktív, sú na svojich historických maximách. Ako by nikto nechcel počuť, že minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov, veľká časť drobných investorov srší optimizmom, že aj v nasledujúcich rokoch budú akciové a dlhopisové fondy neustále prepisovať svoje maximá.

Tento optimizmus akoby vypovedal o tom, že investori zabúdajú na kľúčové zákonitosti finančných trhov. Jedným z nich je vrátenie sa k priemeru (mean reversion), čo znamená, že v dlhodobom horizonte majú ceny finančných aktív vo vzťahu k fundamentálnym veličinám, ako sú korporátne zisky, silnú tendenciu vrátiť sa k priemerným historickým úrovniam. Týka sa to predovšetkým akcií, ktoré u prevažnej väčšiny drobných investorov s dlhým investičným horizontom tvoria najväčšiu časť ich portfólia.

Akcie
Globálne akciové trhy sú momentálne na maximách a ceny vo vzťahu k ziskom firiem, účtovnej hodnote kapitálu či cash flow sú z historického hľadiska nadpriemerné. V strednodobom až dlhodobom horizonte budú mať valuačné ukazovatele silnú tendenciu stagnovať alebo mierne klesať. To bude mať za následok to, že jedna zo zložiek akciového výnosu, zmena valuácie, bude prispievať k celkovej výkonnosti akciových trhov neutrálne či negatívne.

akciový výnos = zmena valuácie (P / E) + nárast ziskov + dividendový výnos

To ale neznamená, že treba na akcie zanevrieť. Celková akciová výkonnosť bude hnaná ďalšími dvoma faktormi, a to očakávaným pokračujúcim rastom korporátnych ziskov a dividendami. "Tieto dva faktory by mali v strednodobom až dlhodobom horizonte podľa nášho názoru neutrálne až mierne negatívny vplyv zmeny valuácií jednoznačne prevážiť. Preto očakávame, že v strednodobom až dlhodobom horizonte približne desiatich nasledujúcich rokov globálne akciové trhy investorom ponúknu v priemere ročne výnos 7-8 %," myslí si investičný špecialista Conseq Investment Management Michal Stupavský..


Čo by ste o akciách mali vedieť

     - akcie sú najlepšie triedou aktív pre získanie dlhodobých výnosov nad infláciou.
     - (americké) akcie na ročnej báze posilňujú v troch štvrtinách prípadov.
     - akcie občas vykazujú výraznú volatilitu.
     - (americké) akcie zhruba trikrát ročne klesnú o 5 %.
     - (americké) akcie zhruba raz za rok klesnú o 10 %.
     - (americké) akcie klesnú o 20 % v priemere raz za tri až päť rokov.


"Investori predávajú akcie z dvoch dôvodov - pretože ich ceny rastú a preto, že ich ceny klesajú. Keď rastú, investori sa začínajú obávať toho, že keď je nepredajú, prídu o zisky. Keď naopak klesajú, investori sa boja, že môžu klesnúť ešte viac. Akcie, ktoré nakúpite a predáte, vám nezarobia. Zarobia vám akcie, ktoré držíte." To sú slová známeho  investora Howarda Marksa zo spoločnosti Oaktree Capital, ktorý upozorňuje, že súčasťou dobrého plánu musí byť primeraná alokácie aktív a držanie sa vopred stanovenej stratégie, ktorá umožňuje prípadné rebalancovanie.


Výnosy akcií a dlhopisov: Čo je prehnaný optimizmus a čo realistické očakávanie

Dlhopisy

U investorov, vrátane tých drobných, sa stali podnikové dlhopisy hitom, keď centrálne banky znižovali úrokové sadzby a výnosy z vkladov klesali. S podnikovými dlhopismi sa "roztrhlo vrece". Kameň úrazu je ale vo výbere vhodného dlhopisu. Mnoho drobných investorov nechápe riziko tohto nástroja a domnieva sa, že vkladá svoje finančné prostriedky do takmer bezrizikového produktu. Podnikové dlhopisy sú ale investíciou s istou mierou rizika a vyšší výnos je práve ocenením za podstúpené riziko. Nemusíte teda dosiahnuť sľubovaný úrok, ale ani celú vloženú pôvodnú sumu alebo jej časť.

Vzhľadom k rekordne nízkym úrokovým sadzbám, ktoré možno na vyspelých trhoch stále považovať za technickú nulu, nemožno u dlhopisov, vrátane korporátnych, momentálne v desaťročnom horizonte očakávať nadpriemernú výkonnosť.

Viac ako 2-3 % ročne dlhopisy v súčasnosti v desaťročnom horizonte rozhodne nevynesú.

Pokiaľ bude mať investor 90 % portfólia v akciových fondoch a 10 % v dlhopisových fondoch, realistické očakávanie bude zhruba 7 % ročne. Je potrebné zdôrazniť, že očakávania nad 10 % hranicou sú prehnaným optimizmom. A tiež je nutné podčiarknuť, že je reč o priemernom ročnom výnose. V jednotlivých rokoch môže byť výkonnosť značne odlišná od priemerného očakávania.

Aktuálne výnosy bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov USA a Nemecka v relácii s prudkým rastom politického rizika v USA poklesli najrýchlejšie od britského referenda pred necelým rokom. Investori sa obávajú, že pokiaľ sa Trump bude venovať svojej obrane, jeho ekonomická agenda bude zaostávať.
 


Čo by ste o dlhopisoch mali vedieť

Vyberajte si také firmy, ktoré majú na trhu dlhoročnú tradíciu a dôveru. Firma so silným zázemím má väčšiu pravdepodobnosť, že ekonomický nečas prežije, než novo založená spoločnosť, ktorej úspech je postavený na ekonomickom raste hospodárstva.

Zamerajte sa na podnikanie daného emitenta. Napríklad emisie podnikových dlhopisov, ktoré majú slúžiť na nákup obchodného alebo zábavného parku, bude iste bezpečnejšia ako emisie podnikových dlhopisov na start-up z oblasti IT, kde značné percento projektov končí neúspechom.

Verejná a neverejná ponuka dlhopisov nehovorí o ich kvalite. Národná banka neskúma, či projekt, na ktorý sú prostriedky z dlhopisov určené, dáva ekonomický zmysel, ani nepreveruje kredibilitu emitenta. Neverejná ponuka nemusí spĺňať zákonom stanovené podmienky, záleží len na vôli emitenta, aké informácie chce zverejniť. Ak ponúka dlhopis banka, a navyše si časť emisie sama kúpila, riziko zlého dlhopisu sa znižuje.

Ak sa s dlhopisom následne obchoduje na burze, môžete ho tam kedykoľvek predať a svoje finančné prostriedky získať ešte pred dobou splatnosti dlhopisu.

Čím je dlhšia doba splatnosti dlhopisu, tým je dlhopis rizikovejší, pretože budúcnosť je neznáma a predikovať finančné zdravie firmy v dlhšom horizonte je ťažšie než v kratšom horizonte. To isté platí aj pre vývoj úrokových sadzieb, ktoré sú základným hýbateľom výnosov dlhopisov.

Firemné dlhopisy môžu byť zaistené napríklad nehnuteľnosťami, alebo iným aktívom, prípadne za ne môže ručiť akýkoľvek iný subjekt, čo sa využije v prípade neschopnosti emitenta splatiť dlhopisy alebo úroky.