BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj: SITA

17. 2. 2017 - BRATISLAVA 17. februára (SITA) -Zmena výšky úrokového výnosu:Tatra banka, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011016, oznámil

BRATISLAVA 17. februára (SITA) -

Zmena výšky úrokového výnosu:
Tatra banka, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011016, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,261 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 19.2.2017 do 19.8.2017.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120012097 emitenta CPI Finance Slovakia II, a.s., oznámila burze, že celkový počet