Musíme pomôcť Taliansku, inak bude zle

Diskusia 16  
Musíme pomôcť Taliansku, inak bude zle
Zdroj: Natixis
Foto: TASR/AP


16. 2. 2017 - Taliansko chudobnie a to by mohlo viesť k vážnej politickej kríze. Ak by sa v tejto krajine dostala k moci nejaká protieurópska strana či hnutie, mohlo by dokonca dôjsť k odchodu z eurozóny.

Talianska ekonomika čelí vážnym problémom. Jej konkurencieschopnosť je obmedzená, produktivita nízka, dochádza k strate podielu na exportných trhoch a k deštrukcii výrobných kapacít. Investície sú príliš nízko, potenciálny rast sa nachádza na nule. Rad veriteľov je na pokraji defaultu a hrozí banková kríza.

Na značné problémy talianskej ekonomiky a hrozbu rastu vplyvu protieurópskych strán ukazuje okrem iného aj vývoj nezamestnanosti. Zatiaľ čo vo zvyšku eurozóny dochádza po roku 2012 k znateľnému zníženiu nezamestnanosti, aktuálne sa približuje 9 %, v Taliansku sa tento ukazovateľ v poslednom čase opäť dvíha a nachádza sa na úrovni 12 %.Musíme pomôcť Taliansku, inak bude zle

Znateľne sa prepadá relatívny životný štandard Talianov. Na konci deväťdesiatych rokov boli Taliani zhruba na 80 % nemeckého štandardu, v roku 2005 sa dostali až blízko 90 % nemeckého produktu na hlavu. Potom ale nasledoval pokles a dnes sa taliansky produkt na hlavu pohybuje len na 73 % produktu nemeckého.

Musíme pomôcť Taliansku, inak bude zle

Je teda jasné, že eurozóna musí Taliansku pomôcť. Otázka však znie, ako.

Rekapitalizáciou talianskych bánk
Z európskych fondov by bolo potrebné vyčleniť asi 40 - 60 miliárd eur. Takýto krok by talianskym bankám umožnil vyhnúť sa problémom so splácaním podriadeného dlhu. Pokračovať by mal tiež Junckerov investičný plán.

Umožnením vyšších rozpočtových deficitov
Talianska vláda by tak efektívnejšie financovala verejné investície a ďalšie efektívne formy verejných výdavkov, napríklad do oblasti vzdelávania. Vyššie fiškálne deficity by tiež mali umožniť zníženie daňovej záťaže firemného sektora. Daňové zaťaženie talianskych firiem je v porovnaní s Nemeckom či Španielskom vysoké, dane platené korporátnym sektorom sa tu teraz pohybujú mierne pod 14 % nominálneho produktu. Vyššie daňové zaťaženie má Francúzsko, kde sa blíži 18 % produktu:

Musíme pomôcť Taliansku, inak bude zle