Stredná odborná škola polytechnická bude mať nemeckého zriaďovateľa

Diskusia 1  Zdroj: TASR

13. 4. 2016 - Stredná odborná škola polytechnická (SOŠP) zmení od nasledujúceho školského roka zriaďovateľa. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) posunul svoju kompetenciu na Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) v Brezne.

Stredná odborná škola polytechnická (SOŠP) zmení od nasledujúceho školského roka zriaďovateľa. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) posunul svoju kompetenciu na Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) v Brezne. Hnuteľný a nehnuteľný majetok jej prenajme na 15 rokov po jednom eure.

Krok odsúhlasili poslanci krajského zastupiteľstva na svojom dnešnom rokovaní v Trnave. DSA má podľa slov predsedu TTSK Tibora Mikuša záujem pripravovať študentov pre potreby investorov z nemecky hovoriacich krajín. Spoločnosť deklaruje zachovanie kontinuity doterajšieho odborného vzdelávania a prípravy odborníkov s perspektívnym zámerom vytvoriť nové odbory. "Je to šanca. Vývoj počtu študentov v tejto našej škole je taký, že sme reálne uvažovali o jej zatvorení," konštatoval Mikuš. V tomto školskom roku má SOŠP 158 žiakov, v školskom roku 2007/2008 to bolo 342 žiakov. Aj napriek zaraďovaniu nových odborov a snahe reagovať na požiadavky zamestnávateľov sa nepodarilo klesajúci trend zastaviť. Vo vzdelávacej ponuke sú odbory prevažne strojárskeho zamerania. Zmena zriaďovateľskej pôsobnosti môže byť podľa DSA impulzom pre oživenie záujmu študentov o školu.

V nasledujúcich rokoch chce DSA investovať do rozvoja školy, ako benefity pre študentov uvádza možnosť zahraničných stáží, zahraničnej platenej praxe, jazykovej prípravy či podnikového štipendia. Podľa spoločnosti DSA spočíva prínos v prevzatí zriaďovateľskej pôsobnosti aj v možnosti medzinárodnej podpory vzdelávania a praxe, upriamuje pozornosť na spoluprácu so zahraničnými inštitúciami, zameranými na vzdelávanie a podporu vzdelávania.

DSA vznikla v roku 2013 s podporou nemeckej obchodnej komory. Jej kľúčovým akcionárom je Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť, ktoré má v Nemecku 34 odborných centier a stredných odborných škôl a má dlhoročné skúsenosti s implementáciou duálneho vzdelávania a medzinárodnej mobility na základe spolupráce organizácií v 22 krajinách. DSA je doteraz zriaďovateľom troch stredných škôl - v Brezne, Humennom a Žiari nad Hronom.