Keď začínate poškuľovať po akciách: Klady a zápory alternatívnych investícií

Diskusia 3  
Keď začínate poškuľovať po akciách: Klady a zápory alternatívnych investícií
Zdroj: USnews
Foto: thinkstock


13. 1. 2016 - V prípade, že uvažujete o investičnom portfóliu, prvá vec, ktorá vám pravdepodobne zíde na um je vlastníctvo akcií. Aj dlhopisy sú samozrejme zaujímavé, ale väčšina ľudí najväčšiu pozornosť venuje práve výberu akcií. Avšak sú aj iné, zaujímavejšie triedy aktív, ktoré môžete ako investor držať na svojom zdaniteľnom účte.

Aj keď sa tieto aktíva najčastejšie ponúkajú spolu, majú veľmi odlišné vlastnosti. Napríklad taký fond obchodovaný na burze, ktorého cieľom je replikovať hedžové fondy. Alebo aktívne riadený fond, investičný fond s nehnuteľnosťami, komoditný fond, alebo menové ETF, ktoré sa zameriavajú na dlhé či krátke pozície budúcich kontraktov. To sú len niektoré zo spôsobov, ako rastúci počet drobných investorov môže pristupovať ku svojej investičnej stratégii, ktoré boli ešte nedávno prístupné výhradne len pre majetných investorov. Ale táto dostupnosť alternatívnych investičných nástrojov zároveň vyvoláva otázku. Keď už môžeme využiť tieto stratégie, znamená to automaticky, že by sme to aj mali urobiť? Ak už sa investor rozhodne zaradiť ich do svojho portfólia, vyžaduje si to silnú poradenskú komunikáciu.

"Je to rovnako dôležité pre investorov aj pre poradcov , aby pochopili zaradenie investície do svojho portfólia, pretože kombinácia vysokých nákladov a nedostatku transparentnosti v niektorých prípadoch môže oslabiť dôveru medzi poradcom a klientom. Aby sa tomu zabránilo, poradcovia musia klásť správne otázky týkajúce sa tolerancie rizika a dlhodobého investičného výhľadu," hovorí Bill Militello, zakladateľ Militello Capital. Tieto otázky sa točia okolo konkrétnych cieľov, plánovania a príjmu nevyhnutného pre dosiahnutie týchto cieľov. "Na akú úroveň by sa mohlo prepadnúť vaše portfólio, aby ste boli z toho zúfalí? I takáto otázka sa môže objaviť v prebiehajúcej diskusii aby sa vytvorilo vzájomné porozumenie medzi vami a vaším poradcom, pokiaľ ide o vaše investičné zámery a ciele," hovorí Militello.

Alternatívy, v rôznych formách, pridávajú prvok diverzifikácie, ktoré vám pomôžu zmierňovať riziká a hladko prečkať akciové a dlhopisové prepady. "Poradcovia by mali vziať do úvahy všetky možnosti pri budovaní portfólia pre svojich klientov, s prihliadnutím na návratnosť a ciele klienta, toleranciu rizika a potreby likvidity," hovorí Jonathan Gane, generálny riaditeľ spoločnosti Fort Rock Asset Management v Portlande v štáte Oregon. Jeho firma pripravuje alternatívne investičné portfóliá s osobitným dôrazom na zachovanie kapitálu a riadenie rizík.

Trhové prostredie samé o sebe poukazuje na potrebu alternatívnych investícií. Vo štvrtom štvrťroku 2015 akcie emitované firmami so sídlom v USA, a na ostatných rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhoch utrpeli prepad. Avšak, pomocou diverzifikácie s realitným trhom sa mnohým portfóliám podarilo štvrťrok ukončiť v kladných číslach. Ak predpokladáme, že akciové trhy sa aj tento rok budú pohybovať ako na hojdačke, alternatívy dokážu ponúknuť určitú stabilitu. To preto, že ich výkon, v mnohých prípadoch, nie je úzko spätý s akciami. Okrem toho, alternatívy môže priniesť skutočné výnosy, zatiaľ čo hotovosť, ktorú mnohí investori považujú za alternatívu k akciám a dlhopisom, obvykle nedokáže držať krok s infláciou.

Keď začínate poškuľovať po akciách: Klady a zápory alternatívnych investícií

"Niektoré alternatívy majú schopnosť podať výkon aj pri zvýšenej volatilite trhu, ich pridanie do portfólia zvyšuje nielen návratnosť, ale poslúži aj pre zníženie rizika. Nekorelujúca povaha alternatív ponúka potenciál pozitívnych výnosov v časoch, keď trhy padajú, ale rovnako aj pri stabilnom rastúcom období, čo hotovosť sama o sebe ponúknuť nedokáže,"
hovorí Mark McComsey, investičný riaditeľ spoločnosti Beverly Hills Wealth Management v Kalifornii.

Musíte ale vedieť, čo vlastne do svojho portfólia zaraďujete. Musíte v spolupráci s poradcom pochopiť logiku pridania alternatívy. "Existuje veľa otázok, ktorá by investori mali položiť svojim poradcom. Aká je základná likvidita investícií? Likvidita fondu? Aká je štruktúra poplatkov? V akom prostredí očakávame, že alternatíva podá najlepší výkon?" odporúča sa pýtať Gane.

Niektorí poradcovia, ktorí hľadajú vyššie výnosy pre svojich klientov, sa môžu dostať za hranicu svojich odborných znalostí. "Riziko aké v tomto prípade hrozí je najčastejšie to, že portfólio manažéri zvyčajne neskoro zadajú triedu aktív a neskoro ju ukončia, pretože nepoznajú všetky nuansy niektorých produktov. Váš poradca musí byť schopný jasne formulovať účel každej investície, nie len alternatívy, musia poznať dôkladne všetky produkty, ktoré ponúkajú," hovorí Gane. McComsey odporúča podobný prístup a vymenúva niekoľko bežných otázok. "Nakoľko alternatívne investície korelujú s mojimi ďalšími investíciami? Nakoľko likvidná je investícia, ak budú všetci naháňať hotovosť ? Fond označovaný za likvidnú alternatívu má teda vyššiu likviditu pri celkovo nižších poplatkoch hoci s investičnými obmedzeniami ako typický hedžový fond? Je to fond fondov, alebo konkrétna špecifiká investičná príležitosť? "