Záporné sadzby na vkladoch: Nabitá zbraň ECB môže vypáliť aj opačne

Diskusia 12  
Záporné sadzby na vkladoch: Nabitá zbraň ECB môže vypáliť aj opačne
Zdroj: CNBC
Foto: SITA


22. 5. 2014 - Pre túto chvíľu sa očakávania ohľadom silnejúceho eura nenaplnili, preto nie je jasné, aké mimoriadne kroky nakoniec ECB navrhne ohľadom ďalšieho uvoľnenia menovej politiky. Už avizované nástroje, ako napríklad zavedenie negatívnych úrokových sadzieb z vkladov, by podľa analytikov mohli byť dvojsečnou zbraňou.

Očakáva sa, že Európska centrálna banka (ECB) už budúci mesiac ohlási súbor opatrení na ďalšie uvoľnenie menovej politiky. "ECB už o tom hovorí 18 mesiacov, no doteraz sa k ničomu neodhodlala," povedal Mark Wall, zástupca hlavného ekonóma Deustche Bank. "Spomínajú to, ako keby mali v rukách nabitú zbraň a v momente keď na ňu príde reč, sa snažia každého ubezpečiť, že sa ju neboja použiť. Doterajšia prax bola ale iná,“ dodal .

Sadzby na vklady v ECB sú už okolo nuly a ak by došlo na ďalšiemu zníženiu o 10 percent, znamenalo by to, že Európska centrálna banka vyrubí poplatky bankám za prostriedky, ktoré majú u nej zaparkované. Wall však upozorňuje, že zavedenie zápornej úrokovej sadzby z vkladov by mohlo byť sebadeštrukčné. Tvrdí, že zatiaľ sa s podobným krokom pokúšal vo svete len málokto a doterajšie skúsenosti nie sú práve najlepšie. V Dánsku boli podobné experimenty s negatívnou úrokovou sadzbou obzvlášť neúspešné.

Centrálna banka je pripravená prijať ďalšie kroky na uvoľnenie menovej politiky, pretože európske ekonomiky nenapredujú v požadovanom tempe. Euro je príliš silné, inflácia sa zasekla na znepokojujúco nízkej hladine a ani export regiónu si nevedie extra dobre. Aj keď sa medziročná inflácia v eurozóne v apríli mierne zvýšila na 0,7 percenta, je to stále pod dvojpercentným cieľom ECB. Medzitým si banky osvojili averziu k riziku, čo viedlo k zníženiu poskytovaných úverov.

Dánsky príklad však ukazuje, že zavedenie zápornej úrokovej sadzby nie je tá správna odpoveď na danú otázku. Wall poukazuje na skutočnosť, že v Dánsku banky neboli ochotné preniesť túto ťarchu na svojich zákazníkov. V skutočnosti svoje zvýšené náklady premietli do zvýšenia úrokových sadzieb pri úveroch a chceli tak prevážiť negatívne dopady. Tým pádom toto opatrenie vyvolalo presne opačný účinok.

Záporné sadzby na vkladoch: Nabitá zbraň ECB môže vypáliť aj opačne

Wall sa domnieva, že negatívna sadzba by mohla mať vplyv aj na posilnenie eura, ak by to generovalo na dlhopisových trhy periférnych krajín ďalší príliv kapitálu. "Mnoho ľudí by sa totiž práve vtedy chceli vrátiť k dlhopisom periférnych krajín,“ dodal Wall.

Odborník z Deutsche Bank nie je jediným, kto pochybuje o účinnosti negatívnych úrokových sadzieb z vkladov. Analytici ANZ Bank vo svojej správe uviedli, že nie sú presvedčení o účinnosti negatívnych úrokových sadzieb, hoci je ťažké sa k tejto veci vyjadriť, kým nie je presne jasné, akými opatreniami to chce ECB dosiahnuť. Boris Schlossberg, riaditeľ BK Asset Management si myslí, že mimoriadnu úlohu by mohol zohrať aprílový nemecký index spotrebiteľských cien. Veľmi nízka hodnota by výrazne zvýšila šancu, že ECB urobí potrebný krok. Aj on je presvedčený, že záporné sadzby nie sú práve ten najlepší spôsob, ako zabezpečiť expanziu úverov a aj účinok na oslabenie eura bude podľa jeho slov len dočasný.

ANZ medzitým upozorňuje, že takýto krok môže dlhodobo obmedziť príliv kapitálu do regiónu. To všetko v čase, keď sa banky v regióne snažia o posilnenie svojej kapitálovej pozície, aby boli schopné splniť prísnejšie kapitálové požiadavky. Príliv kapitálu je podľa analytikov ANZ kľúčový pre podporu hospodárskeho rastu  v eurozóne. A tak podľa nich nie je pravdepodobné, že by ECB použila práve tento nástroj.

Ani odborníci z Crédit Agricole neveria, že ECB zavedie záporné úrokové sadzby. Aj keď je tu podľa nich tak 50 percentná šanca, môže mať tento krok nežiaduce vedľajšie účinky a zároveň nemusí stimulovať úverovú aktivitu. V Crédit Agricole sú si istí, že ECB by vedela zmierniť nežiaduce dopady a nie všetky banky by zvýšili úrokové sadzby z úverov, aby svoje straty kompenzovali. Tomu však neveria, že by bolo zavedenie zápornej úrokovej sadzby dostatočnou motiváciou pre reálnu ekonomiku, jedine, že by sa tým podarilo oslabil kurz eura.