MF znižuje odhad budúcoročného rastu na 1,7 %

Správa „EKONOMIKA: MF znižuje odhad budúcoročného rastu na 1,7 %“ rozšírená o ďalšie informácie.

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) – Očakávania revízie oficiálnych prognóz štátu sa naplnili. Ministerstvo financií totiž v aktualizovanej makroprognóze znížilo odhad rastu slovenskej ekonomiky na budúci rok z pôvodných 3,4 % na 1,7 %. Očakávania hospodárskeho vývoja pritom už koncom augusta štát skresával, keď ministerstvo znižovalo odhad rastu o jeden percentuálny bod z pôvodných 4,4 %. Pre rok 2013 sa prognóza rastu ekonomiky znižuje o jeden percentuálny bod na 2,7 % a pre rok 2014 o 0,3 bodu na 3,6 %.

Rezort financií zároveň priznáva, že takýto výrazne pomalší hospodársky rast bude znamenať výpadok príjmov v rozpočte na úrovni 480 mil. eur. Toto číslo však definitívne potvrdí po daňovom výbore a zverejnení daňových prognóz koncom budúceho týždňa, kde by sa mal prejaviť už aj dodatočný odhad výpadku vzhľadom na legislatívu. Ten by mal dosiahnuť niečo vyše 100 mil. eur, celkovo tak dosiahne výpadok v budúcoročnom rozpočte zhruba 600 mil. eur, čo by podľa ministra financií Ivana Mikloša znamenalo deficit verejných financií na úrovni do 4,6 % výkonu ekonomiky.

„Turbulencie na finančných trhoch a z toho plynúca neistota zhoršujú ekonomický výhľad eurozóny, vrátane Nemecka, čo sa musí nutne odraziť na vývoji slovenskej ekonomiky. Predpokladá sa, že rast v Nemecku sa môže úplne zastaviť, resp. mierne poklesnúť v štvrtom štvrťroku tohto roka a v prvom kvartáli budúceho roka. Inštitút finančnej politiky preto pristúpil k opätovnému zníženiu prognózy rastu ekonomiky v roku 2012 na 1,7 %,“ odôvodňuje prognózu inštitút spadajúci pod ministerstvo financií.

Spomalenie hospodárskeho rastu podľa rezortu financií sa tradične odzrkadlí aj v zamestnanosti a vývoji spotrebiteľských cien. Kým zamestnanosť má podľa aktuálnych prognóz dokonca v budúcom roku klesnúť o 0,2 %, predchádzajúce prognózy počítali ešte s rastom o 0,3 %, inflácia meraná harmonizovaným indexom by mala byť naopak o 0,8 percentuálneho bodu nižšia na úrovni 2,6 %. Miera nezamestnanosti by tak podľa nových očakávaní rezortu financií mala v budúcom roku stúpnuť na 13,7 % a neskôr mierne klesať. Napriek negatívnym číslam v oblasti zamestnanosti však rezort financií očakáva rast reálnych miezd v roku 2012 na úrovni 0,8 %.

Súvisiace články

Aktuálne správy