Nadišiel čas na nové ekonomické myslenie: Dajme prednosť vedeckým poznatkom, nie ideológii

Nadišiel čas na nové ekonomické myslenie: Dajme prednosť vedeckým poznatkom, nie ideológii

Pokiaľ bol rok 2008 rokom finančného krachu, rok 2016 bol rokom politického kolapsu. V uplynulom roku sme boli svedkami zlyhania poslednej zo štyroch hlavných ekonomickp-politických ideológií, ktoré dominovali 20. storočiu: nacionalizmus, keynesiánsky pragmatizmus, socializmus a …