Vstupuje slovenské zdravotníctvo do novej éry? Miliónový projekt otvára dvere umelej inteligencii!

, Redakcia

Slovenské zdravotníctvo by mal na vyššiu úroveň posunúť nový projekt. A to zriadenie Národného archívu obrazových vyšetrení. Ten by mal podľa ministerstva zdravotníctva umožniť systematickú archiváciu obrazových vyšetrení pacientov a ich spárovanie s anamnézou, či inými vyšetreniami. V konečnom dôsledku by sa tak mala zlepšiť aj zdravotná starostlivosť. Zároveň by projekt za takmer 9 miliónov eur mal vytvoriť vhodné podmienky pre tzv. „učenie“ algoritmov umelej inteligencie.

Vybudovanie Národného archívu obrazových vyšetrení zabezpečí podľa rezortu zdravotníctva plnenie programového vyhlásenia vlády a zároveň aj míľnikov a cieľov plánu obnovy. Ministerstvo už projekt s odhadovanými nákladmi vo výške 8,6 milióna eur predložilo do pripomienkového konania. Následne by sa ním mala zaoberať vláda. V praxi si však na nový archív budeme musieť ešte počkať, rezort si na realizáciu projektu vyčlenil 18 mesiacov, čiže rok a pol.

Zámerom ministerstva zdravotníctva je, aby snímky obrazových vyšetrení pacientov boli dostupné prostredníctvom jedného miesta, ktorým bude vybudovaný centrálny archív. „Zabezpečí sa tak možnosť získania údajov o pacientovi naprieč viacerými zariadeniami, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť,“ dodáva rezort.

Cieľom projektu Národný archív obrazových vyšetrení je systematická archivácia vyšetrení a ich spárovanie s anamnézou, či inými vyšetreniami daného pacienta (patológia či napríklad laboratórne vyšetrenia), čím bude umožnené komplexné vyhodnotenie zdravotného stavu pacienta a nastavenie personalizovanej liečby na základe všetkých dostupných dát.

Pomôže podľa vás nový archív zlepšiť starostlivosť o pacientov?

Národný archív obrazových vyšetrení v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti bude predstavovať integrovaný medicínsky systém, ktorý:

  • zabezpečí, aby snímky obrazových vyšetrení boli dostupné prostredníctvom jedného miesta, ktorým bude vybudovaný centrálny archív,
  • vytvorí databázu, ktorá bude slúžiť ako nástroj na manažment a výmenu údajov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti bez nutnosti vytvárania alternatívnych spôsobov prenosu údajov,
  • vytvorí priestor na realizáciu analytických výstupov priamo nad dátami, ktoré budú sumarizované v jednom dátovom zdroji.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň približuje, že plánovaný projekt má potenciál vo vhodnej forme ukladať a archivovať obrazové vyšetrenia naprieč celým Slovenskom. V relatívne krátkom časovom horizonte by tak bolo možné zhromaždiť veľké množstvo vyšetrení.

„Zároveň bude zabezpečený vhodný spôsob anotácie týchto vyšetrení z hľadiska využitia pre tzv. „učenie“ (trénovanie) algoritmov umelej inteligencie. Táto pridaná hodnota projektu má umožniť aj na Slovensku rozvíjať najmodernejšie technológie, ktoré by slúžili na zefektívnenie a zlepšenie zdravotnej starostlivosti,“ dodáva rezort.

Viac o téme: Ministerstvo zdravotníctva SR MZ , Národný archív obrazových vyšetrení , umelá inteligencia AI , vláda , zdravotníctvo

Súvisiace články

Aktuálne správy