Odborníci riešili reštart projektu prioritných životných situácií

Odborníci predstavili kľúčové zmeny, ktoré by pomohli naštartovať projekt prioritných životných situácií v rámci plánu obnovy, ako aj zefektívniť verejnú správu. Stalo sa tak na štvrtkovom workshope, ktorý organizoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Ivan Ivančin.

„Zdôrazňujem potrebu spolupráce, koordinácie a synergie medzi rôznymi časťami verejnej správy s cieľom dosiahnuť efektívne a účinné výsledky pre občanov a spoločnosť ako celok. Potrebujeme dospieť k takým implementačným plánom a projektom, ktoré budú realizovateľné do konca obdobia Plánu obnovy a odolnosti, čiže do júna 2026,“ uviedol Ivančin.

Workshopu sa zúčastnil vyšší manažment jednotlivých orgánov verejnej moci a odborní garanti zapojení do projektov 16 prioritných životných situácií. Zhodnotený bol okrem iného aktuálny stav implementácie, definovali sa najbližšie aktivity na zmierňovanie rizík a témou boli aj technické riešenia pre zabezpečenie realizácie projektov.

V diskusii boli spomenuté tieto témy

V živej panelovej diskusii boli podľa rezortu spomenuté témy medzirezortnej spolupráce, stratégie životných situácií, princípov prístupu k životným situáciám, o prístupe k dátam, legislatíve, základných rámcoch pre strategické smerovanie eGov komponentov a služieb.

MIRRI SR ako ústredný gestor a vykonávateľ eGovernment riešení je zodpovedný za plnenie míľnikov a cieľov v komponente 17. Zodpovedá za splnenie cieľa Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment (16 životných situácií) v rámci Investície 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov, ktorých naplnenie je predmetom deviatej žiadosti o platbu.

Viac o téme: Ivan Ivančin , Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR MIRRI , Plán obnovy , životné situácie

Súvisiace články

Aktuálne správy