Ministri Európskej únii hovorili o ekonomickej bezpečnosti i digitálnej infraštruktúre

Zodpovednosť používateľov v online priestore, ekonomická bezpečnosť či potreby digitálnej infraštruktúry v Európe boli témami neformálneho zasadnutia Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (časť telekomunikácie) v belgickom Louvain-la-Neuve. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník pre informatizáciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) Ivan Ivančin. V pondelok o tom informoval odbor komunikácie MIRRI

Európski ministri pre telekomunikácie a digitalizáciu sa v diskusii zamerali na zodpovednosť používateľov v online priestore, predovšetkým vo vzťahu k ochrane detí a mladistvých pred nevhodným obsahom, ale tiež vo vzťahu ku krádežiam identity či hybridným hrozbám. Rokovalo sa tiež o tom, ako možno ochrániť pred hrozbami najzraniteľnejšie skupiny používateľov, napríklad použitím elektronickej identifikácie (eID).

Ivančin v tejto súvislosti pripomenul potrebu dôsledne rešpektovať základné práva a slobody, vrátane práva vystupovať na internete anonymne. „Je tiež dôležité, aby koncoví používatelia rozumeli a dôverovali použitej technológii,“ dodal. Na rokovaní európski ministri podporili aj návrh Deklarácie o podpore bezpečnejšieho, zodpovedného a dôveryhodného digitálneho prostredia.

Zasadnutie sa venovalo aj potrebám digitálnej infraštruktúry v Európe

Ako priblížilo MIRRI, ministri viedli diskusiu v kontexte nedávno zverejnenej takzvanej bielej knihy, ktorá tvorí súčasť balíka digitálnej konektivity Európskej komisie.

„Pozornosť si naďalej vyžaduje zlepšovanie konektivity v regiónoch, keďže trh samotný v nich pravdepodobne nezabezpečí rovnakú kvalitu internetového pripojenia ako v metropolách. Dokončenie jednotného digitálneho trhu v rámci EÚ si vyžaduje stanovenie jasných, prokonkurenčných a perspektívnych spoločných pravidiel, ktoré budú viesť k podpore investícií a inovácií, pričom zároveň zabezpečia udržanie cenovej dostupnosti,“ uviedol Ivančin.

Jednou z tém zasadnutia bola aj ekonomická bezpečnosť

Podľa MIRRI v stále nestabilnejšom geopolitickom kontexte narastá potreba zabezpečiť kľúčovú európsku infraštruktúru a technológie jednak pred kybernetickými útokmi, ale tiež pred prílišnou závislosťou na dodávateľoch z tretích krajín. „Pre dosiahnutie strategickej autonómie EÚ je v tejto súvislosti dôležitý vznik úspešných európskych digitálnych firiem, ktoré budú globálne konkurencieschopné,“ priblížil tlačový odbor MIRRI.

Zasadnutie rady sa konalo 11. a 12. apríla a predsedali mu podpredsedníčka vlády Belgicka Petra de Sutter a tajomník rady vlády Belgicka pre digitalizáciu Mathieu Michel. Najbližšie sa európski ministri pre telekomunikácie stretnú 21. mája v Bruseli.

Viac o téme: bezpečnosť , energie , Európa , MIRRI , rokovania

Súvisiace články

Aktuálne správy