Ďalší obľúbený obchod Slovákov môže mať problémy: EÚ si posvietila na Shein!

Obľúbenosť internetového obchodu Shein neustále rastie, čo si všimla aj Európska komisia. Aj preto nariadila dodržiavanie viacerých pravidiel, ktoré budú prínosom hlavne pre spotrebiteľov.

Len nedávno sme vás informovali o tom, že obľúbený obchod AliExpress čelí problémom a na jeho činnosť si posvietila Európska komisia. Rovnaký scenár teraz čaká aj e-shop Shein, ktorý si našiel svoje miesto aj medzi nakupujúcimi na Slovensku.

Európska komisia na svojom webe informovala o označení spoločnosti Shein za veľmi veľkú online platformu (VLOP) podľa aktu o digitálnych službách. Dôvodom je viac ako 45 miliónov používateľov mesačne v EÚ. Na zozname VLOP nájdete aj spomínaný Aliexpress, ale aj Amazon, Apple, Booking, Google, Meta, Pinterest, Zalando a mnohé ďalšie. Tieto platformy musia od 17. februára 2024 dodržiavať samostatné pravidlá.

„Po označení za VLOP bude musieť spoločnosť Shein dodržiavať najprísnejšie pravidlá podľa aktu o digitálnych službách do štyroch mesiacov od jeho oznámenia (t. j. do konca augusta 2024). Ide o povinnosť prijať osobitné opatrenia na posilnenie postavenia používateľov online vrátane maloletých osôb a ich ochranu, a riadne posúdiť a zmierniť všetky systémové riziká vyplývajúce z ich služieb,“ priblížila Komisia svoje rozhodnutie.

Firma musí dodržiavať viaceré pravidlá

Ak chce Shein aj naďalej podnikať v rámci Európskej únie bez toho, aby mal problémy, musí začať dodržiavať rôzne pravidlá. Predovšetkým musí mať dôslednejší dohľad nad nezákonnými výrobkami, musí posilniť opatrenia na ochranu spotrebiteľa a byť viac transparentný a zodpovedný.

Zvyknete nakupovať na Shein?

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zavedenie opatrení na zníženie predaja falšovaného tovaru, nebezpečných výrobkov a položiek, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva. Shein tiež musí štruktúrovať svoju platformu vrátane používateľských rozhraní, odporúčacích algoritmov a podmienok poskytovania služieb. Cieľom má byť zmiernenie rizík pre bezpečnosť a blaho spotrebiteľov. Zaujímavosťou je aj potreba uverejňovať archívy všetkých svojich reklám doručených na jeho rozhraní.

Medzi ďalšie povinnosti patria aj tieto body:

  • Shein musí dôsledne analyzovať špecifické systémové riziká, pokiaľ ide o šírenie nezákonného obsahu,
  • musí posilniť svoje vnútorné procesy, zdroje, testovanie, dokumentáciu a dohľad nad akýmikoľvek činnosťami spojenými s odhaľovaním systémových rizík,
  • v ročných správach sa musia osobitne vyhodnotiť všetky potenciálne nepriaznivé účinky na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov s dôrazom na telesnú a duševnú pohodu neplnoletých používateľov,
  • musí vymenovať funkciu dodržiavania súladu a každý rok podliehať externému nezávislému auditu,
  • musí zlepšiť dizajn používateľského rozhrania v záujme lepšieho nahlasovania a odhaľovania podozrivých zoznamov.

Po označení spoločnosti Shein za VLOP bude mať Komisia právomoc dohliadať na dodržiavanie aktu o digitálnych službách v spolupráci s írskym koordinátorom digitálnych služieb. Za najdôležitejšie považuje opatrenia na zaručenie ochrany spotrebiteľa a riešenie šírenia nezákonných produktov.

Viac o téme: akt o digitálnych službách , akt o digitálnych trhoch , Európska komisia EK , online nakupovanie , Shein

Súvisiace články

Aktuálne správy