Prídu aj Slováci o obľúbený e-shop? Čínsky AliExpress čelí v Európe veľkým problémom!

AliExpress patrí k najobľúbenejším zahraničným e-shopom, ktoré využíva nielen množstvo Slovákov, ale aj ľudí po celom svete. Za zlomok bežných cien si odtiaľ môžete objednať prakticky čokoľvek – od oblečenia, doplnkov do domácnosti, hračiek, kozmetiky až po technológie. Otázna je nielen kvalita samotných produktov, ale aj to, či spoločnosť dodržiava všetky pravidlá. Na to sa teraz pozrie aj Európska komisia.  

Európska komisia na svojom webe informuje o tom, že začala formálne konanie s cieľom posúdiť, či spoločnosť AliExpress mohla porušiť akt o digitálnych službách, ktorý sa od 17. februára vzťahuje na všetkých online sprostredkovateľov v .  

AliExpress bol 25. apríla 2023 označený za veľmi veľkú online platformu (VLOP) na základe aktu EÚ o digitálnych službách. Dôvodom je vyhlásenie samotnej spoločnosti, že má v rámci EÚ 104,3 milióna aktívnych používateľov mesačne. Ako VLOP musela spoločnosť AliExpress štyri mesiace od svojho označenia začať plniť súbor povinností stanovených v akte o digitálnych službách. 

Komisia sa zameria na viaceré oblasti 

V rámci formálneho konania sa Európska komisia zameria na rôzne oblasti, predovšetkým ale na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z aktu o digitálnych službách týkajúcich sa posudzovania a zmierňovania systémových rizík šírenia nezákonného obsahu, ako aj skutočných alebo predvídateľných negatívnych účinkov na ochranu spotrebiteľa.

V tejto súvislosti pôjde hlavne o nasledovné súvislosti: 

 • Nedostatočné presadzovanie podmienok služby AliExpress zakazujúcich určité výrobky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie spotrebiteľov (falošné lieky, potraviny, výživové doplnky…); 
 • Riziko pre maloletých (prístup k pornografickému materiálu); 
 • Nedostatok účinných opatrení na predchádzanie šíreniu nezákonného obsahu; 
 • Nedostatok účinných opatrení na predchádzanie úmyselnej manipulácii na online platforme prostredníctvom tzv. skrytých odkazov;
 • Nedostatok účinných opatrení na predchádzanie rizikám vyplývajúcim z vlastností, ako sú influenceri propagujúce nezákonné alebo škodlivé výrobky prostredníctvom „pridruženého programu“ AliExpress. 

Okrem toho sa komisia zameria aj na dodržiavanie týchto povinností: 

 • oznamovať nezákonný obsah; 
 • poskytnúť účinný vnútorný systém vybavovania sťažností; 
 • posudzovať spoľahlivosť a úplnosť informácií požadovaných od obchodníkov; 
 • zabezpečiť transparentnosť hlavných parametrov používaných v odporúčacích systémoch AliExpress;  
 • poskytovať prehľadávané a spoľahlivé úložisko reklám prezentovaných na portáli AliExpress; 
 • poskytnúť výskumným pracovníkom prístup k verejne prístupným údajom spoločnosti AliExpress. 

Ak by sa tieto porušenia preukázali, predstavovali by porušenie viacerých článkov aktu o digitálnych službách. Komisia teraz prednostne vykoná hĺbkové preskúmanie. 

„Ochrana spotrebiteľov, najmä maloletých, je základným kameňom aktu o digitálnych službách. AliExpress musí dodržiavať svoje povinnosti týkajúce sa zmierňovania systémových rizík na svojej platforme a uplatňovať všetky ochranné ustanovenia na zaistenie bezpečnosti svojich služieb. Komisia teraz posúdi svoje opatrenia a overí ich súlad s našimi pravidlami,“ uviedla výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová. 

Čo bude nasledovať ďalej? 

Po formálnom začatí konania bude EK pokračovať v zhromažďovaní dôkazov, napríklad zaslaním dodatočných žiadostí o informácie, uskutočňovaním rozhovorov alebo inšpekcií. 

Začatie formálneho konania splnomocňuje komisiu, aby podnikla ďalšie kroky v oblasti presadzovania, ako sú predbežné opatrenia na ukončenie alebo nápravu porušenia článku 28 ods. 1 a rozhodnutia o neplnení povinností. Komisia je tiež splnomocnená prijať záväzky prijaté spoločnosťou AliExpress s cieľom napraviť záležitosti, ktoré sú predmetom konania. 

Nakupovali ste niekedy cez AliExpress?

„Akt o digitálnych službách sa netýka len nenávistných prejavov, dezinformácií a kybernetického šikanovania. Takisto je potrebné zabezpečiť odstránenie nezákonných alebo nebezpečných výrobkov predávaných v EÚ prostredníctvom platforiem elektronického obchodu. Nie je možné s tým obchodovať na jednotnom trhu EÚ,“ hovorí komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Ako platforma, ktorá má dosah na viac ako 100 miliónov používateľov v EÚ, musí podľa neho AliExpress v plnej miere dodržiavať akt o digitálnych službách a prijať primerané opatrenia na boj proti šíreniu nebezpečného tovaru pre zdravie spotrebiteľov a maloletých, a to aj zo strany influencerov, ktorí sú členmi ich pridruženého programu. „S konaním, ktoré začíname, chceme posúdiť, či je to tak,“ dodal eurokomisár Breton. 

Viac o téme: AliExpress , digitálne služby , Európska komisia EK , Európska únia EÚ , internetový obchod , obchod

Súvisiace články

Aktuálne správy