Stavebná produkcia v eurozóne zrýchlila v novembri tempo poklesu na 1 %

Stavebná produkcia v eurozóne klesla v novembri druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Klesla najmä produkcia v oblasti pozemných stavieb. Pokles zaznamenala aj v prípade inžinierskych stavieb, tempo poklesu v tomto sektore však bolo trojnásobne miernejšie.

Stavebná produkcia v menovom bloku klesla v novembri po úprave o sezónne vplyvy oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1 % po októbrovom poklese na úrovni 0,6 %. Aj v celej EÚ predstavoval pokles stavebnej produkcie v novembri 1 %, zatiaľ čo v októbri klesla produkcia o 0,4 %.V medziročnom porovnaní sa produkcia v stavebnom sektore znížila v novembri v eurozóne o 2,2 %. Pokles sa tak viac než strojnásobil, keď v októbri predstavoval 0,7 %. V celej EÚ klesla produkcia v stavebníctve medziročne o 2,1 %.

Pokles v produkcii zaznamenali sektory pozemných aj inžinierskych stavieb. V prípade pozemných stavieb klesla stavebná produkcia v eurozóne medzimesačne o 1,2 %, v prípade inžinierskych stavieb o 0,4 %. V EÚ pokles dosiahol 1,1 %, respektíve 0,2 %.Z jednotlivých štátov Európskej únie, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejší medzimesačný pokles stavebnej produkcie zaznamenali Česko (-3,8 %), Nemecko (-2,9 %) a Maďarsko, kde produkcia v stavebníctve klesla o 2,6 %.

Naopak, najvyšší rast produkcie dosiahli Rumunsko (2,6 %), Slovensko (2,4 %) a Belgicko a Španielsko. V obidvoch prípadoch vzrástla o 1,1 %.V medziročnom porovnaní klesla produkcia v oblasti pozemných stavieb v eurozóne o 2,4 %. V oblasti inžinierskych stavieb pokles predstavoval 1 %. V širšej EÚ sa produkcia v oblasti pozemných stavieb medziročne znížila o 2,5 %, zatiaľ čo pri inžinierskych stavbách klesla o 0,2 %.

Výstavba
Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/bridgesward

Čo sa týka jednotlivých členských štátov EÚ, najvýraznejšie klesla stavebná produkcia medziročne v Maďarsku (-12,8 %), vo Fínsku (-6,9 %) a v Česku (-6,5 %). Najviac sa zvýšila v Rumunsku (14,4 %), Slovinsku (11,6 %) a Španielsku, kde vzrástla o 9,7 %. Na Slovensku zaznamenala medziročný rast o 9,2 %.

Viac o téme: eurozóna , pokles , stavebná produkcia , výstavba , zrýchlenie

Súvisiace články

Aktuálne správy