Na mieste bývalých skleníkov v Banskej Bystrici chce investor postaviť vyše 380 bytov

Na mieste niekdajších skleníkov v areáli bývalého ZARES-u v mestskej časti Fončorda v Banskej Bystrici by mohol vyrásť polyfunkčný komplex s vyše 380 bytmi. Počíta s tým zámer spoločnosti Fončorda development, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Investor v projekte počíta s odhadovanými nákladmi na úrovni 80 miliónov eur.

Navrhovanú výstavbu investor v návrhu pomenoval ako polyfunkčný súbor Flora. Komplex pozostáva zo 14 budov s piatimi až siedmimi nadzemnými podlažiami a podzemnými garážami. Celkovo by v lokalite mohlo vzniknúť vyše 380 bytov pre približne tisícku obyvateľov s viac ako 600 parkovacími miestami.

„V rámci výstavby obytného súboru Flora budú vybudované plochy poloverejnej a verejnej zelene, drobná architektúra, pešie komunikácie, účelové komunikácie sprístupňujúce odsadené objekty a plochy statickej dopravy na pozemku investora. Dopravné napojenie navrhovaného obytného súboru je riešené formou vybudovania križovatky na Švermovej ulici,“ uvádza spoločnosť v zámere.

Celková plocha územia má viac než 3,7 hektára

Celková plocha územia, na ktorom by nový komplex mohol vzniknúť, má viac ako 3,7 hektára. Investor v rámci projektu počíta s dvoma variantmi, v jednom s celkovou podlahovou plochou vyše 58 500 štvorcových metrov (m2), v druhom s viac ako 61 500 m2 podlahovej plochy. Orientačné náklady na výstavbu predstavujú 80 miliónov eur, začiatok výstavby spoločnosť plánuje v závere roka 2024.

Investor chce výstavbou polyfunkčného komplexu revitalizovať časť pôvodného areálu záhradníctva ZARES, ktorý má v súčasnosti charakter brownfieldu. „Na pozemku sa v súčasnosti nachádzajú betónové základové konštrukcie pôvodných skleníkov. V priestoroch pôvodných skleníkov sú po celej ploche roztrúsené zvyšky betónových dlažieb, skla, plastových potrubí, ako aj lokálne sa nachádzajúcich pozostatkov kovových konštrukcií. V priestore medzi základmi sú pozostatky rozvodov tepla a kanalizácie, respektíve drenážneho systému, v súčasnosti značne zdevastovaného,“ uvádza sa v zámere.

Viac o téme: Banská Bystrica , byty , polyfunkčná zóna , projekt , stavba , výstavba bytov

Súvisiace články

Aktuálne správy