Slovensko ide proti prúdu: Kažimír má pre vládu jasný odkaz!

Ozdravenie slovenských verejných financií je nevyhnutné. Súčasná vláda musí zabezpečiť otočenie trendu a zastaviť rast deficitu, čo si ministerstvo financií aj uvedomuje, myslí si guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. Nepredpokladá, že by SR mala mať v najbližších rokoch problém požičiavať si na finančných trhoch.

„Ak sa zvyšuje deficit a dlh všade na okolí, vtedy si ho môžete dovoliť zvyšovať aj vy. Ale ak sa všade inde deficit a dlh znižuje a vy idete proti prúdu, tak máte problém. A toto je situácia, v ktorej sa momentálne nachádza Slovensko. Náš problém z hľadiska vnímania je to, že ideme proti prúdu,“ zdôraznil Peter Kažimír vo štvrtok pri predstavovaní novej predikcie NBS. Upozornil, že po rokoch uvoľňovania fiškálnej politiky je aktuálny trend v Európe opačný, teda uťahovanie opaskov a znižovanie deficitu.

Pripomenul, že konsolidácia je nevyhnutná aj z pohľadu plnenia rozpočtových pravidiel v eurozóne, ktorých nová podoba sa práve prijíma. Slovensko pritom vždy patrilo ku krajinám, ktoré si plnili svoje domáce úlohy, podčiarkol Kažimír, ktorý bol v minulosti aj ministrom financií. Je v kontakte so súčasným ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), ktorý podľa neho veľmi dobre rozumie situácii, v akej prevzal verejné financie.

„Z tohto pohľadu preto očakávam, že vláda v najbližších mesiacoch, najneskôr pri tvorbe rozpočtu na budúci rok príde s balíkom opatrení, ktoré budú aj odpoveďou na otázky, ktoré sú nastolené novými pravidlami alebo aj potrebou ubezpečenia finančných trhov, že Slovensko zostane na ceste fiškálne disciplinovanej krajiny,“ zdôraznil guvernér NBS.

Podarí sa vláde pripraviť konsolidačný balíček, ktorý dostane deficit pod kontrolu?

Centrálna banka podľa neho veľmi pozorne sleduje vývoj na finančných trhoch a výsledky umiestňovania slovenských štátnych dlhopisov Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) hodnotí pozitívne. Táto téma nemá byť podľa Kažimíra predmetom politických atakov, zároveň však pripustil, že v súčasnosti financovanie slovenského dlhu „nie je triviálna záležitosť“. Ide však o situáciu, ktorá sa dá zvládnuť. „Nevidíme žiadne zásadné problémy, ktoré by bránili tomu, aby Slovensko bolo schopné financovať svoje potreby v tomto roku aj v najbližších rokoch,“ dodal.

Centrálna banka v novej predikcii očakáva, že deficit verejných financií v tomto roku dosiahne 6,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by znamenalo medziročný nárast o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.). Toto zhoršenie je predovšetkým štrukturálneho charakteru, keď bude pretrvávať rast sociálnych výdavkov spôsobený vysokou infláciou v predchádzajúcom roku. Negatívne na výšku deficitu vplýva aj pretrvávajúca pomoc s vysokými cenami energií. V ďalších rokoch NBS očakáva odznenie energopomoci, slabnúcu infláciu a skončenie niektorých dočasných sociálnych opatrení. Výsledkom by malo byť postupné zníženie deficitu na 4,9 % HDP v roku 2026.

Viac o téme: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ARDAL , deficit verejných financií , Ladislav Kamenický , Národná banka Slovenska NBS , Peter Kažimír , štátne dlhopisy , verejné financie

Súvisiace články

Aktuálne správy