Poslanci nesúhlasili so zmenami v odpisovaní firiem: Ani so zbavením byrokracie v bankách či poisťovniach

Podmienky odpisovania majetku firiem sa nezmenia a superodpočet na vedu a výskum sa nezvýši. Návrh novely zákona o dani z príjmov skupiny poslancov z opozičného Progresívneho Slovenska Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania. Zámerom návrhu bolo podporiť investovanie podnikov do výskumu a vývoja, budovanie ekologickejších stavieb, či ich zameranie na zelenú energiu. 

„Cieľom návrhu zákona nie je zavedenie priamej pomoci vo forme dotácií, ktoré by mohlo získať len niekoľko vybraných subjektov, ale skôr nastaviť pravidlá pre nepriamu podporu pre všetky ekonomické subjekty v podobe zrýchlených odpisov, skrátenia doby odpisovania majetku, a tiež formou superodpočtu,“ priblížili predkladatelia.

Pripomenuli, že celkové výdavky Slovenska vynaložené na výskum a vývoj v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) patria k najnižším v rámci krajín Európskej únie (EÚ) aj Vyšehradskej štvorky (V4). Kým priemerná európska krajina v roku 2022 investovala na tento účel 0,74 %, Slovensko iba 0,35 % HDP.

Predkladatelia navrhovali napríklad zvýšiť hranicu obstarávacej ceny pre jednorazové odpisovanie hmotného majetku z doterajších 1700 eur na 2400 eur. Skrátiť sa tiež mala doba odpisovania budov v 6. odpisovej skupine zo 40 na 30 rokov. Taktiež sa mala doplniť možnosť zrýchlene odpisovať hmotný nehnuteľný majetok zaradený do odpisovej skupiny 5 a 6, pokiaľ by budova mala energetický certifikát A. Zvýšiť sa malo aj daňové zvýhodnenie investícií do výskumu a vývoja, tzv. superodpočet. 

Nesúhlasili so zbavením byrokracie aj v bankách či poisťovniach

Občania a podnikatelia budú musieť predkladať odpisy a výpisy zo štátnych evidencií subjektom mimo verejnej správy aj naďalej. Návrh novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania.

„Cieľom návrhu zákona je znížiť byrokratickú záťaž občanov a podnikateľov tým, že sa minimalizuje potreba predkladať vybrané výpisy a odpisy zo štátnych evidencií pri kontakte občanov a podnikateľov so subjektami mimo verejnej správy. Zámerom je umožniť týmto subjektom overovať si skutočnosti zo štátnych evidencií spôsobom použiteľným na právne úkony,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe.

Takéto údaje podľa návrhu mohli byť sprístupňované tretím stranám len so súhlasom dotknutej osoby, v záujme dodržania princípov ochrany osobných údajov. 

Išlo napríklad o overovanie konateľa spoločnosti prostredníctvom výpisu z obchodného registra v styku s bankou alebo telekomunikačnými operátormi, vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva nehnuteľnosti na uvoľnenie zábezpeky, výpisu registra trestov pri styku s bankou a podobne.

Viac o téme: banky , byrokracia , ceny , energia , firmy , Národná rada SR NR , pomoc , poslanci , vláda

Súvisiace články

Aktuálne správy