Majetkové priznanie

Diskusia 13  Zdroj:

11. 1. 2002 - Majetkové priznanie sú povinné podať všetky osoby bez ohľadu na vek, ktoré majú trvalý pobyt v SR. Majetkové priznanie je potrebné podať do 31. januára 2002 podľa stavu majetku k 31.12.2000.

Majetkové priznanie sa podáva v prípade, ak hodnota nehnuteľného majetku nadobudnutého od 1.9.1999 a hodnota celkového hnuteľného majetku presahuje 1,5 milióna Sk. V opačnom prípade je potrebné podať Vyhlásenie o nepovinnosti podania majetkového priznania.

  1. V prípade, ak nevlastníte majetok presahujúci hodnotu 1,5 milióna Sk (nehnuteľný majetok za zarátava iba ak bol nadobudnutý po 1.9.1999), podávate iba Vyhlásenie. Vyhlásenie obsahuje iba jeden list zo základnými údajmi. K vyhláseniu je potrebné doložiť aj Potvrdenie o vyhlásení. Vyhlásenie nie je povinný podať maloletý, za ktorého koná zákonný zástupca.
    Stiahnite si vzory uvedených formulárov:

  2. V prípade, ak vlastníte majetok presahujúci hodnotu 1,5 milióna Sk (nehnuteľný majetok za zarátava iba ak bol nadobudnutý po 1.9.1999), podávate majetkové priznanie. Spolu s priznaním podávate aj potvrdenie o podaní priznania. Priznanie sa podáva aj v prípade maloletej alebo nesvojprávnej osoby, vtedy ho podáva zákonný zástupca.

    Stiahnite si vzory uvedených formulárov:

Priznanie sa podáva na miestnom daňovom úrade. Pri fyzických osobách sa miestna príslušnosť riadi trvalým pobytom. Priznanie sa podáva na tlačivách, ktoré sú k dispozícii na daňových úradoch prípadne na vyššie uvedených tlačivách prebratých z webstránky Daňového riaditeľstva SR.