EÚ je v inováciách výkonnejšia ako krajiny BRICS, zaostáva za USA a Japonskom

Diskusia 1  
EÚ je v inováciách výkonnejšia ako krajiny BRICS, zaostáva za USA a Japonskom
Zdroj: TASR
Foto: getty images


21. 6. 2021 - Európska komisia (EK) zverejnila v pondelok európsku hodnotiacu tabuľku inovácií do roku 2021, ktorá ukazuje, že inovačná výkonnosť Európy sa v celej EÚ naďalej zlepšuje. Slovensko patrí do skupiny siedmich takzvaných rozvíjajúcich sa inovátorov a je piate najhoršie v 27-člennej Únii.

Komisia spresnila, že od roku 2014 sa inovačná výkonnosť EÚ v priemere zvýšila o 12,5 % a v Únii aj naďalej pretrváva konvergencia, keď krajiny s nízkym výkonom rastú rýchlejšie ako krajiny s vyšším výkonom, čím sa prekonáva rozdiel v inováciách.

V globálnom prostredí si EÚ vedie lepšie ako jej konkurenti z Brazílie, Číny, Indie, Južnej Afriky a Ruska (krajiny BRICS), zaostáva však s výkonnostným výkonom za Austráliou, Japonskom Južnou Kóreou, Kanadou a USA.

Tohtoročná európska hodnotiaca tabuľka inovácií je založená na revidovanom rámci, ktorý obsahuje nové ukazovatele digitalizácie a environmentálnej udržateľnosti, čím sa hodnotiaca tabuľka viac približuje politickým prioritám EÚ.

Na základe ich skóre sa krajiny EÚ delia na štyri výkonnostné skupiny - lídri v oblasti inovácií, silní inovátori, umiernení inovátori a rozvíjajúci sa inovátori.
Lídrom v EÚ v oblasti inovácií zostáva aj tohto roku Švédsko, za ktorým nasledujú Fínsko, Dánsko a Belgicko. Všetky uvedené krajiny majú inovačný výkon vysoko nad priemerom EÚ.

Komisia skonštatovala, že výkonnostné skupiny majú tendenciu byť geograficky koncentrované, pričom lídri v inováciách a najsilnejší inovátori sú v severnej a západnej Európe a väčšina miernych a rozvíjajúcich sa inovátorov v južnej a východnej Európe.

Do skupiny rozvíjajúcich sa inovátorov v roku 2021 patria (od najhoršieho k najlepšiemu) - Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko.

Inovačná výkonnosť EÚ sa v priemere od roku 2014 zvýšila o 12,5 percentuálneho bodu. Výkonnosť sa zvýšila najviac na Cypre, v Estónsku, Grécku, Taliansku a Litve. Päť členských štátov dokázalo zlepšiť výkonnosť o 25 percentuálnych bodov alebo viac (Cyprus, Estónsko, Grécko, Taliansko a Litva). Štyri členské štáty dosiahli zlepšenie výkonnosti o 15 až 25 percentuálnych bodov (Belgicko, Chorvátsko, Fínsko a Švédsko). V ôsmich členských štátoch sa výkonnosť zlepšila o 10 až 15 percentuálnych bodov (Rakúsko, Česko, Nemecko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Poľsko a Španielsko). Zvyšných 10 členských štátov bolo svedkom zlepšenia výkonnosti až o desať percentuálnych bodov.

Inovačná výkonnosť sa od roku 2014 zvýšila v 225 regiónoch z celkového počtu 240 regiónov EÚ. Najinovatívnejším regiónom v Európe je švédsky Štokholm, za ním nasleduje fínska oblasť Etelä-Suomi a nemecký región Oberbayern. Na štvrtom mieste je dánsky Hovedstaden a na piatom Zürich vo Švajčiarsku. Zo Slovenska sa do kategórie umiernení inovátori zaradil len Bratislavský kraj.