Kraj si zoberie 30-miliónový úver z Európskej investičnej banky

Pridajte názor  Zdroj:

4. 5. 2021 - Prijatie úveru vo výške 30 miliónov eur z Európskej investičnej banky (EIB) schválili na svojom pondelkovom (3.

Prijatie úveru vo výške 30 miliónov eur z Európskej investičnej banky (EIB) schválili na svojom pondelkovom (3. 5.) online rokovaní prešovskí krajskí poslanci. Prostriedky budú použité na projekty v oblasti dopravy, školstva, kultúry, sociálnej starostlivosti, verejnej správy a ochrany životného prostredia.

Poslanci zároveň odsúhlasili použitie prvých 15 miliónov eur. Úver môže kraj čerpať do konca roka 2024. V rámci prvej tranže si požičia 15 miliónov eur, v budúcom roku ďalších desať miliónov eur a v roku 2023 zvyšných päť miliónov eur. Pred každou tranžou je nevyhnutné predložiť schválené investičné projekty na financovanie a dohodnúť samostatné podmienky splácania.

"PSK pre EIB uviedol zoznam investičných akcií v najmenej násobnej výške. To znamená, že tento úver má aj rozvojový charakter, pretože k sume EIB je potrebné pridať najmenej polovicu prostriedkov PSK, aby sa investičné akcie mohli zrealizovať," uviedla pre TASR vedúca odboru financií Úradu PSK Dagmar Olekšáková.

Poslanci schválili zmenou rozpočtu aj využitie prvých 15 miliónov eur z úveru od EIB a v rámci spolufinancovania ich doplnili o financie z rezervného fondu.

"Pod Úradom PSK sú uvedené dve investičné akcie, ktoré budú financované zo zdrojov EIB. Je to rekonštrukcia bývalého internátu Strednej odbornej školy (SOŠ) lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti spolu s rozpočtovým nákladom 4,2 milióna eur. Ďalšou investičnou akciou je revitalizácia interiérových priestorov v sídle PSK vo výške 1,5 milióna eur. V oblasti financovania dopravy boli schválené investičné akcie v úprave rozpočtu spolu vo výške 13,3 milióna eur, z toho jedna časť je práve z EIB. Do oblasti financovania sociálnych služieb je určená investícia z EIB spolu vo výške 600.000 eur na rekonštrukciu interiéru Domova sociálnych služieb Garden v Humennom," priblížila Olekšáková s tým, že do oblasti kultúry bolo na pondelkovom zastupiteľstve schválených asi najviac prostriedkov.

Na rekonštrukciu a modernizáciu multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou poslanci schválili 3,6 milióna eur. Ďalej bola schválená rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove vo výške 1,8 milióna eur a rekonštrukcia objektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Táto investícia je vo výške päť miliónov eur," doplnila Olekšáková.

Ako ďalej povedala, ďalšou oblasťou, kde boli schválené investičné akcie, je vzdelávanie. "Tam sú určené finančné prostriedky vo výške do 900.000 eur na výstavbu dielní na odborný výcvik pre SOŠ polytechnickú vo Svidníku a ďalej sú to tri rekonštrukcie elektroinštalácií v budovách škôl – Stredná odborná škola Stará Ľubovňa, Gymnázium Svidník a Stredná odborná škola polytechnická vo Svite," dodala vedúca odboru financií.