Rast ceny žltého kovu: Indický trh so zlatom vykazuje známky oživenia

Pridajte názor  
Rast ceny žltého kovu: Indický trh so zlatom vykazuje známky oživenia
Zdroj: SchiffGold
Foto:SITA/AP


21. 1. 2021 - India je druhou najväčšou krajinou na svete čo sa týka dopytu po zlate, hneď za Čínou. Ale za posledných pár rokov sa trh so zlatom v Indii prepadol v dôsledku kombinácie rekordne vysokých cien zlata v rupiách a ekonomických dopadov pandémie koronavírusu. Minulý mesiac sa však na indickom trhu so zlatom objavili náznaky oživenia.

Podľa údajov zverejnených Svetovou radou pre zlato sa dovoz zlata do Indie v decembri zvýšil na 73,2 tony a dosiahol 19-mesačné maximum. To predstavovalo 45 % medzimesačný nárast a medziročný o 41 %. V decembri rovnako vzrástol aj maloobchodný dopyt po zlate. Začiatkom mesiaca sa zvýšil predaj šperkov, ktorý podporili svadobné nákupy a stabilná cena zlata. S nástupom Kharmas sa dopyt po šperkoch znižoval. Obdobie Kharmas začína prechodom do znamenia strelca, kedy náboženstvo obmedzuje bežný život. Pokles predaja šperkov bol ale vyvážený investičným dopytom. Podľa WGC sa relatívne nižšia cenová hladina zlata na konci roka považovala za nákupnú príležitosť s dlhodobo vyššími cenami zlata.

V decembri došlo k čistému prílevu zlata do indických ETF, ktoré tvorili približne 1 tonu. Rast indických zlatých ETF sa v roku 2020 takmer zdvojnásobil, na konci roka sa tak celkový objem držby zvýšil na 28,3 ton, v porovnaní so 14,8 tonami na konci roku 2019.

Aj Indická centrálna banka pridala do svojich rezerv viac zlata a v decembri zvýšila zásoby o 3,7 tony a za celý rok 41,6 tony zlata. Správy z minulého leta naznačovali, že RBI uvažuje o výraznom zvýšení držby zlata zo 6,5 % na 10 % celkových rezerv.

V tomto roku zlato stúplo o 28% v prepočte na rupie. Ďalšie oživenie na indickom trhu so zlatom by ďalej zvýšilo globálny dopyt a podporilo by ceny zlata.

Rast ceny žltého kovu: Indický trh so zlatom vykazuje známky oživenia

Zlato pomohlo Indom prekonať ekonomickú búrku spôsobenú pandémiou koronavírusov. Reakcia vlády na COVID-19 pustošila indické hospodárstvo. Výsledkom bolo, že mnoho bánk sa zdráhalo poskytnúť úver z dôvodu obáv zo zlyhania. V tomto nepriaznivom prostredí poskytovania pôžičiek mnoho Indov používalo svoje zásoby zlata na zabezpečenie pôžičiek. Pre mnohých Indov je zlato životne dôležité, poskytuje im likviditu, ktorú by inak nemali. Indovia tradične nakupujú a držia zlato. Indické domácnosti vlastnia dohromady odhadom 25 000 ton zlata a toto číslo môže byť vyššie vzhľadom na značný čierny trh v krajine. Žltý kov je využívaný pri svadobných či kultúrnych obradoch, navyše sa vníma ako uchovávateľ hodnoty, najmä v chudobných vidieckych oblastiach. Dve tretiny indického dopytu po zlate pochádza z týchto oblastí, kde veľká väčšina ľudí žije mimo oficiálneho daňového systému. Ak majú zlato, vedia, že budú môcť získať potrebné tovary a služby - a to aj v prípade ekonomického kolapsu.

Podľa prieskumu ICE 360 z roku 2018 nakupovala zlato za posledných päť rokov každá druhá indická domácnosť. Celkovo 87 % domácností v krajine vlastní určité množstvo žltého kovu. Dokonca aj domácnosti s najnižšími príjmami v Indii vlastnia nejaké zlato. Podľa prieskumu sa viac ako 75 % rodinám z najspodnejších 10 % podarilo kúpiť zlato.

Ľudia na Západe nemusia prijať kultúrne a náboženské aspekty indického vzťahu ku zlatu, ale ekonomické dôvody prečo ho vlastniť, sú rovnaké aj v ostatných krajinách.