Cestovné kancelárie si vlani udržali Slovákov, klesla zahraničná klientela

Pridajte názor  Zdroj:

23. 10. 2020 - Do zahraničia vycestovalo v roku 2019 prostredníctvom slovenských cestovných kancelárií, agentúr a ostatných subjektov cestovného ruchu 692.000 Slovákov.

Do zahraničia vycestovalo v roku 2019 prostredníctvom slovenských cestovných kancelárií, agentúr a ostatných subjektov cestovného ruchu 692.000 Slovákov. To predstavuje medziročný nárast o 2,2 %. Súčasne organizovaný cestovný ruch priviezol na Slovensko 331.000 zahraničných turistov, čo bol pokles o 15 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Ten zverejnil dáta o aktívnom, pasívnom a domácom cestovnom ruchu za rok 2019, ktoré sumarizujú výkony cestovných kancelárií a agentúr.

Podľa nových zistení jednodňoví turisti tvorili 85 % v aktívnom cestovnom ruchu, čo sú zahraniční pricestovaní do SR a 5 % v pasívnom cestovnom ruchu, pričom ide o Slovákov vycestovaných do zahraničia.

Najvyšší počet klientov cestovných kancelárií a agentúr tvorili podľa ŠÚ minulý rok Slováci cestujúci do zahraničia. Z celkového počtu 692.000 osôb podniklo jednodňový výlet len 35.000. Najčastejšie bez prenocovania navštevovali Rakúsko, Poľsko, Maďarsko a Česko.

Ak už sa v zahraničí zdržali, v priemere tam strávili sedem dní. Top destináciou bolo pre Slovákov vlani Turecko so 131.000 návštevníkmi a takmer 23 % nárastom oproti roku 2018. Štatistici spresnili, že zo zoznamu top 5 najnavštevovanejších krajín Slovákov cez organizované pobyty medziročne rástol počet turistov len do Turecka. Do Chorvátska vycestovalo v roku 2019 prostredníctvom organizovaného cestovného ruchu menej Slovákov ako v roku 2018. To platilo aj o destináciách Grécko, Bulharsko či Taliansko.

"Celosvetovo sa menia trendy cestovania, narastá schopnosť organizovať si pobyty a výlety individuálne bez cestovných kancelárií či agentúr, a to je atraktívne aj pre Slovákov. Tieto trendy ovplyvňujú aj vývoj v organizovanom cestovnom ruchu," ozrejmila riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ SR Veronika Töröková.

Slovenské cestovné kancelárie a agentúry v roku 2019 sprostredkovali pobyt na Slovensku pre 331.000 zahraničných turistov, ktorí strávili v SR takmer 194.000 pobytových dní s prenocovaním. Väčšina, až 282.000 ľudí, sa na Slovensko vydala len na jednodňový výlet.

Z údajov ŠÚ tiež vyplýva, že medziročne najviac vzrástol celkový počet turistov, ktorí prišli na Slovensko z Rakúska a Spojených štátov amerických cez služby slovenských cestovných kancelárií a agentúr. Rakúšania tvorili viac ako štvrtinu návštevníkov, ktorým stačilo spoznať Slovensko za jeden deň. Spomedzi turistov, ktorí sa na Slovensku zdržali na čas kratší ako 24 hodín a bez ubytovania, bolo tiež 19 % zo Spojených štátov amerických, nasledovali Nemci so 17 % a turisti z Austrálie so 14 %.

Štatistici ďalej priblížili, že minulý rok sa zvýšil záujem domácich turistov o služby tuzemských cestovných kancelárií a agentúr pri sprostredkovaní pobytov na Slovensku. Využilo ich takmer 76.000 osôb a ich počet sa medziročne zvýšil o 10 %. V priemere strávili domáci turisti na týchto pobytoch päť dní. V tejto kategórii tvoria jednodňoví výletníci cestujúci po Slovensku len minimálny podiel, spolu to bolo 7000 osôb.

ŠÚ SR zverejnil aktuálne dáta o organizovanom cestovnom ruchu za rok 2019. Prvýkrát sa sledovali počty osôb v rozdelení na návštevníkov s prenocovaním a jednodňoví návštevníci v rámci aktívneho, pasívneho aj domáceho cestovného ruchu. Štatistici tak v dátach za rok 2019 spresnili zisťovania o výkonoch cestovných kancelárií a agentúr v rámci aktívneho, pasívneho aj domáceho cestovného ruchu. "Počnúc rokom 2019 budeme mať prehľad o tom, koľko Slovákov využilo služby cestovných kancelárií a agentúr na pobyty v rámci Slovenska či v zahraničí, respektíve koľko zahraničných návštevníkov pricestovalo do SR cez slovenské cestovné kancelárie a agentúry v štruktúre pobytov s prenocovaním a pobytov kratších ako 24 hodín," skonštatovala Töröková.