Na slovenskom trhu sa bude predávať benzín 95 s vyšším podielom biozložky

Diskusia 2  Zdroj:

8. 11. 2019 - Na Slovensku sa bude od januára 2020 predávať benzín s oktánovým číslom 95 s vyšším podielom biozložky.

Na Slovensku sa bude od januára 2020 predávať benzín s oktánovým číslom 95 s vyšším podielom biozložky. Zatiaľ čo v súčasnosti môže obsahovať najpoužívanejší benzín s označením E5 od 5 % do 7,4 % objemových bioetanolovej zložky, od budúceho roka sa bude predávať benzín s označením E10, v ktorom je podiel ekvivalentu bioetanolovej zložky nad 7,4 %. Zmení sa preto aj medzinárodné označenie 95-oktánového paliva na výdajných stojanoch na čerpacích staniciach z E5 na E10. Informovala o tom Zuzana Oprchalová, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO).

O zavedení nového benzínu s vyšším podielom biozložky rozhodli podľa nej poslanci parlamentu v polovici októbra. Pokiaľ si predajcovia od januára nesplnia povinnosti, hrozia im zo zákona značné finančné sankcie. Nová legislatíva je v súlade so stratégiou EÚ o znižovaní uhlíkovej stopy v segmente dopravy, ku ktorej sa Slovensko hlási. Krajina musí splniť svoje záväzky v súlade s touto stratégiou, inak jej hrozia sankcie.

Benzín E10 s vyšším podielom biozložky je podľa jej informácií plne v súlade so špecifikáciami kvality normy pre motorové benzíny STN EN 228. Toto palivo sa už niekoľko rokov predáva na čerpacích staniciach v Nemecku, vo Francúzsku či vo Fínsku, od budúceho roka sa zavedie v Maďarsku a pripravuje sa aj v ďalších okolitých krajinách.

"Je na každej spoločnosti, ako prehodnotí svoju cenovú politiku a vzhľadom na rôznorodosť subjektov sa k celkovej cenovej politike vyjadriť nemôžem," uviedla pre TASR k cene paliva Oprchalová.

SAPPO podporuje zavedenie nového produktu, keďže v strednodobom horizonte napomôže k splneniu emisných cieľov Slovenska. Nie je to však jediné opatrenie, ktoré bude musieť byť realizované, aby boli tieto opatrenia na ochranu životného prostredia splnené.

Upozornila, že motorový benzín E10 je možné používať v automobiloch, ktoré sú konštrukčne kompatibilné a prispôsobené na používanie motorového benzínu s maximálnym objemom bioetanolu do 10 %. Informácie o druhu paliva, ktoré možno používať, by mali byť uvedené v návode na obsluhu každého vozidla. Ak návod na obsluhu neobsahuje túto informáciu, mal by ju poskytnúť predajca. Prevažná väčšina vozidiel s benzínovým motorom na Slovensku je podľa dostupných štatistík kompatibilná s novým palivom.

Podľa predbežných informácií od väčšiny členských spoločností SAPPO je možno veľmi reálne predpokladať, že pre spotrebiteľov, ktorí chcú i naďalej používať palivo s nižším podielom biozložky, ostane k dispozícii i benzín s označením E5. Používanie paliva E10 v motocykloch, člnoch či záhradnej technike odporúčame overiť v návode na obsluhu či u predajcu alebo distribútora.

Oktánové číslo benzínu E10 sa nelíši od benzínu E5 a ani medzi ostatnými charakteristikami nie je výrazný rozdiel. Používanie motorového benzínu E10 preto neznamená zásadné zmeny vo výkone vozidla.

Viac informácií týkajúcich sa kompatibility vozidiel s motorovým benzínom E10 je k dispozícii aj na webovej stránke Asociácie európskych konštruktérov vozidiel (The European Automobile Manufacturers’ Association) – ACEA: https://www.acea.be/publications/article/e10-petrol-fuel-vehicle-comp atibility-list.