Najväčším nedostatkom podnikania je podľa INESS chýbajúci systematický prístup k byrokracii

Pridajte názor  Zdroj:

30. 9. 2019 - Podľa inštitútu INESS sa pripravujú antibyrokratické balíčky, postupuje informatizácia, či pravidlo „1-krát a dosť“, ale pre podnikateľa sa život príliš nemení.

Najväčším nedostatkom slovenského podnikateľského prostredia je chýbajúci systematický prístup k byrokracii, reálne hodnotenie nových regulácií a ich predvídateľnosť. Konštatuje to inštitút INESS, ktorý pri príležitosti medzinárodného dňa byrokracie vydal aj v roku 2019 tzv. Byrokratický index. Ten na modelovom príklade výrobného mikropodniku so štyrmi zamestnancami mapuje všetky byrokratické povinnosti, ktorým musí tento podnik počas roka čeliť. K týmto povinnostiam je priradený časový náklad, ktorého suma tvorí výsledok indexu. V tomto roku pritom dosiahol hodnotu 221 hodín, čo je o 1 hodinu menej ako pred rokom.

Byrokratický index INESS pripravuje už štvrtý rok. Je to podľa inštitútu vhodný moment zhodnotiť úsilie tejto vlády, ktorá je za podnikateľské prostredie zodpovedná takisto už štvrtý rok. „Drobná medziročná zmena (1 hodina) v hodnote Byrokratického indexu dobre vystihuje toto obdobie - prinajlepšom stagnácia,“ poukazuje inštitút. Zároveň dodáva, že sa pripravujú antibyrokratické balíčky, postupuje informatizácia, či pravidlo „1-krát a dosť“, ale pre podnikateľa sa život príliš nemení. „Čo na tom, že ubudol papier, keď byrokracia ostala,“ upozorňuje INESS.

Z 221 hodín najväčšiu časť odkrojila agenda zamestnávania, ktorá dosiahla hodnotu 84,5 hodiny. Oblasť podnikateľských daní si vyžiadala 46 hodín. V roku 2019 poklesol počet hodín, ktoré podnikateľ musí venovať ochrane osobných údajov, čo však podľa inštitútu nebolo spôsobené zmenou pravidiel, ale tým, že v roku 2018 index zahrňoval aj vysoké náklady z prvotného zavádzania tohto systému. Naopak, podnikatelia sa museli popasovať s novými úlohami. Najvýznamnejšou udalosťou s 11 hodinami bolo zavedenie e-kasy. Hodiny pribudli aj vďaka novej trojkombinácii povinností – nahlasovanie zamestnancov 2. rizikovej kategórie, povinnej registrácie konečného užívateľa výhod, či novej povinnosti ohlasovať voľné pracovné miesto. Vďaka malému počtu zamestnancov modelová firma unikla niektorým novým povinnostiam, ako sú rekreačné poukazy.

Do Byrokratického indexu sa tento rok zapojili aj tri ďalšie krajiny. Slovenský výsledok bol z nich najlepší. Byrokratický index dosiahol v Českej republike hodnotu 226 hodín, v Litve 244 hodín a v Španielsku 363 hodín.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo hospodárstva SR.