Medziročná harmonizovaná miera inflácie dosiahla v júli 2019 hodnotu 3 %

Pridajte názor  Zdroj:

19. 8. 2019 - V júli 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3,0 %.

V júli 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3,0 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov dosiahla v júli 2019 hodnotu 2,5 %.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 100,1 % bol ovplyvnený najmä zvýšením a znížením cien v odbore rekreácia a kultúra (kladný príspevok 0,11 percentuálneho bodu), pošty a spoje (kladný príspevok 0,07 p. b.), doprava (kladný príspevok 0,06 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,01 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,01 p. b.), nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,01 p. b.), zdravotníctvo (záporný príspevok 0,04 p. b.), odevy a obuv (záporný príspevok 0,04 p. b.), potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok 0,06 p. b.).