Nepriaznivé podmienky na svetových trhoch: Závislosť na jednej činnosti a teritóriu rapídne škrtá zisky

Diskusia 2  
Nepriaznivé podmienky na svetových trhoch: Závislosť na jednej činnosti a teritóriu rapídne škrtá zisky
Zdroj: HOR
Foto: SITA/AP;TASR/ Henrich Mišovič


10. 8. 2019 - V hustom daždi negatívnych správ o zhoršených hospodárskych výsledkoch globálnych spoločností a negatívnych očakávaniach pre koniec roka 2019 sa z času na čas objavia aj pozitívne správy. Jednou z nich je aj správa o výsledkoch za druhý štvrťrok 2019, ktorú vydal Švajčiarsko – Švédsky koncern ABB.

V porovnaní s rovnakým obdobím 2018 sa podarilo ABB zvýšiť stav objednávok o 1 % a celkové tržby zlepšiť o 2 %. Nepriaznivé externé prostredie poznačené colnými vojnami a poklesom hospodárskej aktivity v Číne a ďalších regiónoch sa však prejavuje aj v biznise ABB. Ziskové ukazovatele sa už tak pozitívne nevyvíjali, pretože ABB pred rokom ukončila prevzatie divízie priemyselných služieb od General Electric – GEIS. S tým spojené náklady negatívne ovplyvnili tvorbu zisku a spolu s nerealizovanými službami v oblasti energetiky znížili prevádzkové zisky pred zdanením a odpismi o 30 miliónov dolárov v porovnaní s rokom 2018.

Celkové výsledky napokon hovoria, že firma sa dostala do zisku zhruba 64 miliónov dolárov, čo je oproti roku 2018 pokles o takmer 620 miliónov. Tu však hrá rolu mimoriadna položka spojená s avizovaným odpredajom solárnej divízie ABB, ktorá sa má odohrať v najbližšom čase. V jednotlivých segmentoch firme pomohol stabilný dopyt po jej produktoch z oblastí ako je energetika, automatizácia a digitalizácia, ktoré sa najviac uplatňujú u zákazníkov zo sféry ťažby nerastných surovín, plynu a ropy, ako aj od zákazníkov z papierenského priemyslu. Naopak automobilový priemysel sa musel popasovať v druhom štvrťroku s rôznymi výzvami a svojimi nižšími objednávkami spomalil rast predajov ABB.

Výhľadovo sa ABB opatrne vyjadruje k dopadu geopolitických problémov na ich budúce podnikanie v treťom a štvrtom kvartáli 2019. Otázny ekonomický vývoj v Európe a v Číne budú pravdepodobne ťahať predaje smerom dole, stabilný rast sa očakáva na trhoch severnej a južnej Ameriky.

Nepriaznivé podmienky na svetových trhoch: Závislosť na jednej činnosti a teritóriu rapídne škrtá zisky

Ak si porovnáme výsledky ABB s jedným z konkurentov Siemensom, uvidíme určité podobnosti. Rast objednávok v Siemense sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil o 4 % a tržby vzrástli o 2 %. V ziskovosti sa Siemensu darilo lepšie a prevádzková EBITA vzrástla o 150 miliónov eur, alebo o 7 %. Podobne ako ABB aj Siemens potvrdil svoje očakávané výsledky pre koniec roka 2019. Siemens má snáď o niečo lepšie rozložené portfólio produktov a širší záber činnosti než ABB, takže by mal teoreticky byť odolnejší voči cyklickým výkyvom ekonomiky.

O tom, aké je dôležité rozložiť svoje činnosti a nebyť závislí na jednej činnosti alebo teritóriu by vedel hovoriť manažment bývalej osvetľovacej divízie, ktorú Siemens v roku 2013 predal na burze. Dnes pod názvom OSRAM existujúci výrobca osvetľovacích zariadení sa dostala do ťažkostí kvôli nižším objednávkam po LED prvkoch od automobilového priemyslu a najmä pre pokles odbytu na území Číny. Vzhľadom na tieto problémy sa firma rozhodla akceptovať ponuku na prevzatie 100 % akcií zo strany investičných spoločností Bain a Carlyle, ktoré za jednu akciu ponúkli majiteľom cenu 35 eur, čo je zhruba 21 % prémia nad trhový kurz v deň predloženej ponuky. Hodnota transakcie by mala dosiahnuť 3,4 miliardy eur.

Pri pokračujúcich nízkych úrokoch a dostupnosti kapitálu a úverov je možne očakávať, že venture kapitálové spoločnosti sa vo väčšej miere budú pozerať po firmách, ktoré budú skúšané nepriaznivými externými podmienkami na svetových trhoch.