Eximbanka hľadá audítora na overenie účtovných závierok

Pridajte názor  Zdroj:

16. 7. 2019 - Exportno-importná banka (Eximbanka) hľadá audítorskú firmu, ktorá jej zabezpečí overenie účtovných závierok.

Exportno-importná banka (Eximbanka) hľadá audítorskú firmu, ktorá jej zabezpečí overenie účtovných závierok. Odhaduje, že za tieto služby zaplatí 103.500 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Audítor má uskutočniť overenie účtovných závierok za tento rok, ako aj rok 2020 a 2021. Okrem toho má byť predbežný audit zameraný na analytické overenie dovtedajších výsledkov Eximbanky za roky 2019, 2020 a 2021 a na overenie úrovne spoľahlivosti vnútorných kontrolných systémov. Audítor má tiež preveriť údaje v hláseniach, výkazoch a iných prehľadoch za roky 2019, 2020 a 2021 požadovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

O víťazovi tendra sa rozhodne na základe ponúknutej ceny. Eximbanka s ním plánuje uzatvoriť zmluvu na tri roky. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 12. augusta tohto roka.