Poslanci SaS so svojimi návrhmi na zmenu Zákonníka práce neuspeli

Pridajte názor  Zdroj:

15. 5. 2019 - SaS okrem iného vo svojich materiáloch navrhovala zjednodušiť pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku v prípade, že pracovný pomer netrval celý rok.

Zákonník práce sa podľa predstáv liberálov z SaS meniť nebude. Poslancom opozičnej strany totiž v stredajšom hlasovaní parlament ani jeden z návrhov neposunul do druhého čítania. Liberálom taktiež neprešli ani zmeny navrhované v sociálnom poistení.

SaS okrem iného vo svojich materiáloch navrhovala zjednodušiť pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku v prípade, že pracovný pomer netrval celý rok, resp. ak zamestnanec nevykonával prácu počas celého roka. Ďalším opatrením chceli umožniť každému zamestnancovi, ktorý má nárok na zabezpečenie povinného stravovania zamestnávateľom, vyhovujúci druh stravovania. Súčasný výpočet zákonných spôsobov povinného zabezpečovania stravovania zamestnávateľom navrhovali doplniť o možnosť poskytovania finančného príspevku zamestnancovi.

Liberáli neuspeli ani s návrhom novely Zákonníka práce, ktorým sa mali zlepšiť podmienky uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce. Dohody o brigádnickej práci študentov chceli zatraktívniť tým, že by študenti mohli na základe takejto dohody odpracovať v priemere viac hodín týždenne a zároveň si tak zarobiť viac peňazí. Rovnako bolo cieľom návrhu aj odstránenie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov, spočívajúcej v odhlasovaní a prihlasovaní študentov na poistenie pri znovuuzatváraní dohôd medzi tým istým zamestnávateľom a tým istým študentom. Mala sa totiž vypustiť podmienka, že dohodu o brigádnickej práci študentov možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

Poslanci za SaS navrhovali taktiež zaviesť pre Sociálnu poisťovňu povinnosť promptnejšie reagovať na záujem poberateľa dávky sociálneho poistenia nechať si tieto dávky poukazovať na iný bankový účet. V súčasnosti má na to Sociálna poisťovňa tri mesiace, predloženým návrhom sa táto lehota mala skrátiť na tri pracovné dni. Ďalšou novelizáciou zákona o sociálnom poistení chceli zase zlepšiť finančné postavenie pracujúcich študentov zvýšením sumy, do ktorej je študent oslobodený od platenia odvodov na sociálne poistenie. V súčasnosti ide o sumu 200 eur, poslanci za SaS navrhovali túto hranicu zvýšiť na sumu minimálnej mzdy, čo je aktuálne 520 eur.