Kto musí platiť za investičné poradenstvo?

Diskusia 3  
Kto musí platiť za investičné poradenstvo?
Zdroj: ritholtz
Foto: getty images


12. 4. 2019 - Všetko závisí od príjmu, portfólia, úrokov a času. Barry Ritholtz z Ritholtz Wealth Management hľadá výstižnejšiu odpoveď.

Ritholtz nesúhlasí s čiernobielym vnímaním poplatkov za investičné poradenstvo tak ako sa to medializuje. Ako správca majetku tvrdí, že investovanie nie je nič jednoduché a rozdiel tkvie v detailoch. 

Väčšina diskusii o poplatkoch sa nesie v duchu, že predsa nižšie poplatky sú vždy lepšie ako vyššie. Argumentuje sa tým, že na základe dlhšieho investičného horizontu sa vyššie poplatky negatívne premietnu do výnosov. V priebehu niekoľkých desaťročí tak môže ísť o celkom pekný balík.

Ďalším argumentom proti zbytočným poplatkom je, že investovanie samo o sebe je celkom jednoduché. Netreba veci zbytočne komplikovať, stačí vlastniť širokú škálu lacných globálnych indexov v modeli alokácie aktív napr. 60/40 v pomere akcií a dlhopisov, ktorý je vhodný pre vás z pohľadu veku. Ročne toto portfólio rebalancujete a voilà – máte vmaľované!

Väčšina ľudí vlastne ani nepotrebuje nič viac, stačí trocha času a úsilia v kombinácii s množstvom disciplíny. Práve disciplína bude tým najdôležitejším prvkom v  hierarchii úspechu portfólia. Nízke poplatky a kombinované výnosy sa stanú bezvýznamné, ak ste v roku 2009 prepadli panike a nedržali sa svojho investičnej stratégie. Ak prídete o niekoľko stovák percent v návratnosti kvôli nedostatočnej kontrole emócií, spôsobíte katastrofu, ktorá sa dá len ťažko napraviť v akomkoľvek danom čase investovania.

Každý z nás je iný, má rôzne finančné potreby, zručnosti, časový priestor aj záujmy. Niektorí ľudia sú ochotní si vyhrnúť rukávy a pustiť sa do drobných investícií. Ale existuje aj niečo iné, ako jednorazové zostavenie portfólia po ktorom sa už oň prestanete zaujímať.

Kto musí platiť za investičné poradenstvo?

Ritholtz ponúka niekoľko úrovní, aby vykreslil zložitosť a náklady.

Úplne samostatný investor
Usilovný človek v stredného veku, sporiteľ, alebo možno mladší investor. Nemá veľa pohyblivých častí vo svojom finančnom živote. Práca a plat, možno nejaké úspory na dôchodok. Ak majú čas a záujem, zostavia si jednoduché portfólio niekoľkých ETF (alebo podielových fondov), ktoré pokrývajú USA, rozvinuté trhy, aj rozvíjajúce sa trhy. Sústreďujú sa na akcie a vysoko kvalitné podnikové dlhopisy, americké pokladničné poukážky, cenné papiere chránené proti inflácii. Dokážu si portfólio zostaviť svojpomocne, stačia im na to webové stránky.

Investor, ktorému stačí malá pomoc
Je to podobné ako v prípade svojpomocného investora, ak odpočítame záujem, a to, že si vie vyskladať portfólio sám. V takomto prípade investor osloví poradcu a vyžiada si jednorazovú konzultáciu na posúdenie svojich potrieb a vytvorenie portfólia. Alebo skúsi využiť robo-poradcu a skúsi si vytvoriť portfólio pomocou softvéru v na webe s minimálnym zásahom človeka.

Investor, ktorý potrebuje viac pomoci
Pre tých, ktorí by potrebovali trochu viac pomoci pri plánovaní a tvorbe portfólia, existuje nízkonákladová alternatíva poradcu a robo-poradcu. Niečo ako „robo-plus“. Portfóliá sú zostavované a spravované softvérom, ale komunikáciu s klientom má na starosti živý človek, certifikovaný finančný poradca. Kontaktuje vás prostredníctvom telefónu alebo počítača, aby prediskutoval všetky náležité okolnosti. Je to o niečo drahšie, ale získate viac ako od ponuka robo-poradcu.

Investor, ktorý nemá čas ani potrebný záujem
Títo investori majú viac peňazí ako času. Majú tendenciu byť o niečo bohatší a ich finančný život je komplikovanejší ako v prípade priemerného investora. Možno spravujú dedičstvo, v každom prípade ale potrebujú plán na riadenie všetkých finančných pohybov. Väčšie portfóliá, podiely na zisku a ostatné toky príjmov tiež znamenajú, že aj daňové priznania už nebudú tak jednoduchá. Pozície v akciových opciách či súkromných holdingoch si vyžaduje komplexnejší pohľad na riadenie portfólia. Táto skupina platí za kombináciu finančného plánovania a správy aktív.

Komplikovaný investor
Najkomplexnejší zo všetkých. Platí na neho všetko vyššie uvedené, plus generačný prevod majetku,  správa nehnuteľností, filantropické potreby, možno predaj firmy alebo duševného vlastníctva. Od veľkosti portfólia sa odvíja aj poplatok, ide o najvyššiu sumu.

Ritholtz cituje Jasona Zweiga, „správa investícií je komodita, ktorej trhová cena klesla na nulu, zatiaľ čo rada a úsudok dobrého finančného poradcu môže urobiť zázraky pre vaše čisté imanie“. Bez ohľadu na to, dnes existuje celá škála finančného poradenstva, pokrývajúca rôzne druhy investícií. Kľúčom je podľa Ritholtz zistiť, aké sú vaše potreby a kúpiť len toľko rád, koľko potrebujete pre vaše okolnosti. Napriek tomu, že často ide o celkom špecifické finančné potreby, na trhu určite nebude je ťažké nájsť vhodnú poradenskú firmu.