Úspory ľudí v druhom pilieri sa zhodnotili vo všetkých fondoch

Pridajte názor  Zdroj:

2. 4. 2019 - Najvyššie medzitýždenné zhodnotenie k 29. marcu tohto roka dosiahla pätica indexových fondov, a to od 1,21 % do 1,78 %.

Úspory ľudí v druhom dôchodkovom pilieri sa počas minulého týždňa zhodnotili vo všetkých penzijných fondoch. Najvyššie medzitýždenné zhodnotenie k 29. marcu tohto roka dosiahla pätica indexových fondov, a to od 1,21 % do 1,78 %. Akciové dôchodkové fondy medzitýždenne zhodnotili majetok sporiteľov o 0,42 % až 1,15 %, dva zmiešané fondy o 0,28 % až 0,34 %. Najnižšie zhodnotenie majetku oproti 22. marcu vykázali garantované dlhopisové fondy, a to od 0,05 % po 0,11 %. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

 

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri mali k 29. marcu tohto roka na svojich účtoch 8,5 mld. eur. Tri štvrtiny majetku, čo je 6,41 mld. eur, sa pritom nachádza v šiestich konzervatívnych garantovaných dlhopisových fondoch. V šiestich akciových fondoch majú sporitelia takmer 1,07 miliardy eur, v piatich indexových 932,8 mil. eur a v dvoch zmiešaných fondoch 87,4 mil. eur. Konzervatívne dôchodkové fondy pritom od začiatku tohto roka zhodnotili majetok klientov dôchodkových správcovských spoločností o 0,33 % až 1,83 %, kým indexové fondy o 12,64 % až 14,53 %. V akciových fondoch zhodnotenie od začiatku tohto roka dosiahlo 5,92 % až 14,21 % a v zmiešaných fondoch 5,18 % až 5,61 %.

Väčšina sporiteľov si dnes v druhom pilieri sporí príliš konzervatívne a ich úspory sa preto nezhodnocujú tak, ako by sa mohli. Vo svojom komentári na to v piatok upozornil Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR. IFP preto navrhuje zaviesť predvolenú stratégiu, v ktorej by sporiteľ počas prvej polovice svojej kariéry investoval len do akcií. V druhej polovici kariéry by ponechal svoj majetok v akciovom fonde a nové príspevky by posielal do dlhopisového fondu. "Aktívnym sporiteľom bude ponechaná možnosť voľby vlastnej investičnej stratégie, tak ako doteraz," uvádza IFP. Navrhuje tiež ponechať časť úspor v akciách aj počas desiatich rokov od dovŕšenia dôchodkového veku, kedy by sporiteľ poberal dôchodok tzv. programový výberom, teda postupným čerpaním úspor z účtu v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Následne by si sporiteľ zakúpil anuitu, teda doživotný dôchodok v životnej poisťovni, aby tým predišiel riziku nedostatočných úspor v prípade dlhovekosti.

Zhodnotenie majetku pre sporiteľov k 29. marcu tohto roka vykázala aj drvivá väčšina fondov, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. V príspevkových fondoch sa úspory klientov s výnimkou jedného fondu medzitýždenne zhodnotili o 0,03 % až 1,27 %, v spomínanom jednom fonde išlo o pokles o 0,04 %. V troch výplatných fondoch sa majetok medzitýždenne zhodnotil o 0,03 % až 0,10 %, úspory v jednom fonde sa znehodnotili o 0,15 %. Doplnkové dôchodkové spoločnosti pritom spravovali k 29. marcu tohto roka vo svojich fondoch takmer 2,13 mld. eur.

http://dl.sita.sk/uploads/documents/ADSS_2019_03_29.xls
http://dl.sita.sk/uploads/documents/ADDS_19_03_29.xls