Finanční adolescenti bez úspor: V skutočnosti môžu byť miléniáli najbohatšou generáciou

Diskusia 19  
Finanční adolescenti bez úspor: V skutočnosti môžu byť miléniáli najbohatšou generáciou
Zdroj: QZ
Foto: getty images


17. 12. 2018 - Nemajú auto, vlastné bývanie, nežijú v manželskom zväzku. Nemusí to byť ich chyba, ale štúdia Fedu odhaduje, že generácia, ktorá sa narodila v rokoch 1981 až 1997, sú v dospelosti menej bohatí, než iné generácie v ich veku.

Existuje však aj iný spôsob, ako interpretovať výsledky Fedu. Mohlo by sa dokonca zdať, ťe mileniáli sú ešte bohatší ako predchádzajúce generácie, len sa rozhodli investovať do iných aktív. To môže byť celkom bystrá stratégia. Veď predchádzajúce generácie vyrastali v inej ekonomike, kde ľudia potrebovali iný druh aktív na prežitie, či dosiahnutie úspechu. Svet sa však zmenil a v tomto ohľade ak mielaniálov posudzujeme pomocou starých metrík, vyzerajú chudobne. Ale aj tak sa dokážu zaistiť v prostredí novej ekonomiky.

Vzdelanie na najvyššej úrovni
Za niekoľko generácií došlo aj k postupným a dramatickým štrukturálnym zmenám v hospodárstve. Pokroky v technológiách menia prácu aj spôsob komunikácie medzi ľuďmi. Keďže sa ekonomika prehupla do výroby a služieb s využitím špičkových technológií, potreba vyššej úrovni vzdelania sa zvýšila. Absolventi vysokých škôl môžu očakávať, že zarobia viac. Chýbajúci diplom môže predstavovať prekážku. Absolventom stredných škôl tak rýchlo platy nerastú, a ohrozuje ich aj vyššia miera nezamestnanosti. Vzhľadom na tieto ekonomické posuny, zaplatiť si ďalšie vzdelávanie prostredníctvom úverov môže byť inteligentnou stratégiou, pretože to môže byť najlepší spôsob, ako ochrániť budúce príjmy v meniacej sa ekonomike. Je pravda, že neexistuje žiadna záruka, že sa po škole dostanú k dobre platenej pozícii, je to však riziko, ktoré si mladí nemôžu dovoliť neprijať.

Život v meste
Miléniáli sú nielen vzdelanejší, ale aj urbanickejší. Zmena štruktúry ekonomiky uprednostňuje bývanie vo veľkých, mestských oblastiach. V znalostnej ekonomike sú to veľké mestá, kde nájdu dobre platenú prácu a cenné sociálne kontakty. Lepšie príležitosti, spolu s klesajúcou kriminalitou, znamenajú, že mladí sa tlačia do miest viac ako predchádzajúce generácie. Viac času v škole a mestskom živote si vyžaduje odlišné životné priority, než aké mali predchádzajúce generácie, čo sa prejavuje aj v aktivitách mladých.

Finanční adolescenti bez úspor: V skutočnosti môžu byť miléniáli najbohatšou generáciou

Investovanie do iných aktív
Fed odhaduje, že mileniáli majú medián čistého imania (definovaného ako ich aktíva mínus dlh) nižší (42 000 USD), ako predchádzajúca generácia v ich veku (48 000 dolárov). Ale to neznamená, že dnešní mladí sú v skutočnosti chudobnejší, pretože ich čisté imanie nezahŕňa hodnotu ich budúcej práce, ktorá im prinesie viac vďaka mimoriadnemu vzdelaniu. To môže byť dôvod, prečo mladí majú mierne nižšie príjmy a čisté imanie vo veku 30 rokov, kvôli slabším pracovným skúsenostiam a kratšiemu obdobiu sporenia. Rýchlo sa však ich pozícia zmení, pretože mzdy absolventov vysokých škôl rastú rýchlejšie a menej ich ohrozuje nezamestnanosť. Ak by Fed zahrnul aj očakávané budúce výnosy do odhadov čistého imania, pravdepodobne by výsledky vyzerali inak.

Menej dlhu
(Americká) mládež míňa menej, je menej zadlžená než predchádzajúce generácie. Fed špekuluje o finančnej kríze, ktorá vytvorila strach z nadmerného zadlženia. Bez nadmerného dlhu by pri budúcich hospodárskych poklesoch mohli mladí reagovať pružnejšie. Uprednostnenie financovania vzdelania pred hypotekárnym dlhom nemusí byť zlá finančná voľba. Na jednej strane je to investícia do ľudského kapitálu, ktorá sa pravdepodobne počas pracovných rokov zhodnotí, na strane druhej je to vlastná nehnuteľnosť a hodnota, ktorá môže byť ovplyvnená udalosťami, nad ktorými jej vlastník nemá kontrolu. Okrem toho, študentské pôžičky sú úročené často nižšiu sadzbu ako pôžičky na kreditných kartách, či hypotéky, aj keď mnohé závisí od konkrétneho veriteľa. Ak by Fed zahrnul do svojich projekcií platby úrokov, čisté imanie mileniálov by vyzeralo inak. Lepšie.

Finanční adolescenti bez úspor: V skutočnosti môžu byť miléniáli najbohatšou generáciou

Bez potreby prezentácie sociálneho postavenia

Pokiaľ ide o výdavky, štúdia Fedu odhaduje, že mileniáli platia viac za bývanie a s menšou pravdepodobnosťou vlastnia auto. Mohlo by to byť výsledok života v mestách, kde nevyhnutne auto nepotrebujete ale bývanie je drahšie. Avšak tak, ako v prípade vzdelania, aj mestský život je investíciou do budúcich príjmov a rozvoja zručností.

Svadba až neskôr
Miléniáli sa sobášia v neskoršom veku a majú menej detí, než predstavitelia predchádzajúcich generácií. Ale opäť to môže byť šikovná voľba. Neskorší vstup do manželského zväzku zvyšuje šance na úspešné manželstvo. Ak vezmeme do úvahy nižšiu pravdepodobnosť rozvodu, čo je jedno z najdrahších životných udalostí, mileniáli opäť vyzerajú o niečo bohatšie.

Pravdou môže byť, že mileniáli pôsobia nezrelo, reagujú impulzívne, nie sú chopní viazať sa a sú zaťažení zlyhávajúcou ekonomikou s rastúcim dlhom. Namiesto toho mnohí z nich nelipnú na zastaraných symboloch postavenia, akými sú domy, autá alebo manželstvo, ktoré definovali minulú ekonomiku. Namiesto toho robia inteligentné investície do vzdelávania a miesta bydliska, čo by im malo pomôcť uspieť v novej ekonomike.