Dlhopisy tvorili v októbri vyše 98 % objemu obchodov na bratislavskej burze

Pridajte názor  Zdroj:

8. 11. 2018 - V októbri sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) zobchodovali dlhové cenné papiere za 89,6 mil. eur.

Podstatnú časť obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) naďalej tvoria dlhopisy. V októbri sa totiž na burze zobchodovali dlhové cenné papiere za 89,6 mil. eur, čo predstavovalo až 98,2-percentný podiel na celkovom októbrovom objeme obchodov. V sledovanom mesiaci sa pritom v 1 664 transakciách previedlo takmer 80 tisíc kusov dlhopisov.

V porovnaní so septembrom 2018 to predstavovalo takmer päťnásobný nárast počtu transakcií, až štrnásťnásobný nárast počtu zobchodovaných dlhopisov a dosiahnutý finančný objem stúpol vyše štvornásobne. Na medziročnej báze bol zaznamenaný nárast počtu transakcií o vyše 260 %, pri poklese počtu zobchodovaných dlhových cenných papierov o 99,99 % a poklese dosiahnutého finančného objemu o 86,2 %. V sledovanom období sa neuskutočnili žiadne priame obchody s dlhopismi.

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu sledovaného mesiaca dosiahla hodnotu 47,924 mld. eur, čo predstavovalo 0,8-percentný medzimesačný nárast. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov od konca predchádzajúceho mesiaca vzrástla o 0,4 % a má hodnotu 41,055 mld. eur.