BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

9. 10. 2018 - BRATISLAVA 9. októbra (SITA) -V súvislosti s výplatou výnosov:- a dátumom splatnosti podriadených dlhopisov ISIN: SK4120008079 emitenta Slovenská spor

BRATISLAVA 9. októbra (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:
- a dátumom splatnosti podriadených dlhopisov ISIN: SK4120008079 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., dňa 10.10.2018, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 10.10.2018.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 912.