BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

10. 8. 2018 - BRATISLAVA 10. augusta (SITA) -Na základe oznámenia manažéra:Emitent dlhopisov I.D.C. Holding, a.s., ISIN: SK4120009374, v súlade s emisnými podmienkami, k 12.8.2018 splatil 20 000 EUR z menovitej hodnoty dlhopisu.

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) -

Na základe oznámenia manažéra:
Emitent dlhopisov I.D.C. Holding, a.s., ISIN: SK4120009374, v súlade s emisnými podmienkami, k 12.8.2018 splatil 20 000 EUR z menovitej hodnoty dlhopisu. Aktuálna menovitá hodnota dlhopisov sa zníži z 80 000 EUR na 60 000 EUR.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014390 emitenta JOJ Media House, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 7 000.