Poslankyne za SaS chcú osobitného príjemcu pri dávkach sociálneho poistenia

Diskusia 2  Zdroj:

15. 4. 2018 - Sociálna poisťovňa by podľa ich návrhu mohla ustanoviť osobitného príjemcu pre poberateľa dávky sociálneho poistenia, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže prijímať výplatu tejto dávky, a to aj bez súhlasu poberateľa dávky.

Poslankyne NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a Renáta Kaščáková navrhujú zaviesť inštitút osobitného príjemcu pre poberateľa dávky sociálneho poistenia, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže prijímať výplatu tejto dávky, a to aj bez súhlasu poberateľa dávky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý opozičné poslankyne predložili do parlamentu. Za osobitného príjemcu by bolo možné ustanoviť blízku osobu poberateľa dávky sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa by bola povinná ustanoviť osobitného príjemcu len na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára najneskôr do 3 dní.

"Dôvodom návrhu sú opakované a dlhoročné problémy stoviek poberateľov dávok sociálneho poistenia a ich najbližších príbuzných, keď sa väčšinou náhle a nečakane ocitnú v situácii, že nie sú schopní zo zdravotných dôvodov prijať dávku, ktorá sa im vypláca v hotovosti a nemajú zriadený bankový účet, čo je osobitne časté u seniorov, ale aj u ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím," zdôvodnili poslankyne.

V súčasnosti môže Sociálna poisťovňa ustanoviť osobitného príjemcu dávky len so súhlasom poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu vtedy, ak poberateľ dávky alebo zákonný zástupca zo zdravotných dôvodov nemôže výplatu dávky prijímať.