Žargón sveta financií: Prázdne frázy na ktoré si dajte pozor

Diskusia 1  
Žargón sveta financií: Prázdne frázy na ktoré si dajte pozor
Zdroj: A Wealth of Common Sense
Foto:getty images


10. 4. 2018 - Ak chcete vyzerať, že ste odborne podkutí, musíte rozprávať zložito a používať odborné výrazy. To platí aj v oblasti financií. Ide však o dvojsečnú zbraň, pretože aj tie najzaužívanejšie výrazy monetárneho žargónu sú neraz len ničnehovoriacou vatou. Pozrime sa na niektoré z nich.

Normálne úrokové prostredie
Investori a stratégovia často hovoria o prostredí s normálnymi úrokovými sadzbami. Aké presne to sú úroky? Vplyv na toto vnímanie má samozrejme tiež úroveň inflácie, avšak sadzby sa skrátka nejako vyvíjajú v čase a v závislosti od mnohých faktorov, a je preto zradné označiť akúkoľvek ich úroveň za normálnu či správnu.

Žargón sveta financií: Prázdne frázy na ktoré si dajte pozor

Férová trhová cena

Ak sa pozrieme na akcie, je nezmyselná predstava, že trh má akúkoľvek férovú cenu. Ide len o to, koľko sú investori za dané aktíva ochotní zaplatiť. Fundamenty sa priebežne menia, rovnako ako vedomosti a ďalšie vstupy na strane investorov. Na viere a dôvere je toho na trhoch založené omnoho viac, než čo by bolo pragmatikom milé.

Žargón sveta financií: Prázdne frázy na ktoré si dajte pozor

Window dressing
Reč je o snahe manažérov portfólií na konci sledovaného obdobia (mesiaca, kvartálu) zaujať pozície v aktívach, ktorá v danom období prekonali výkon trhu. Zvýšená obchodná aktivita má byť sprevádzaná aj zvýšenou volatilitou. Nakupovať víťaza však znamená nakupovať relatívne draho, a teda vo výsledku so zverenými peniazmi zaostávať za výkonom trhu. Možné je všetko, ale na podobné presuny v portfóliách by manažéri potrebovali naozaj hlúpych investorov.

Žargón sveta financií: Prázdne frázy na ktoré si dajte pozor
 

Inflácia cien aktív
Obľúbený výraz tých, ktorí sa zatiaľ nedočkali hyperinflácie, pred ktorou varovali v kontexte podpory ekonomiky zo strany centrálnych bánk. Na nízku mieru inflácie vymysleli odpoveď, že inflácia samozrejme nastala, avšak v cenách aktív. Keď začnú ceny akcií, nehnuteľností či ďalších aktív opäť klesať, uvidíme, či budú titulky novín plné deflácie cien aktív.

Žargón sveta financií: Prázdne frázy na ktoré si dajte pozor

Smart money
Veľkí inštitucionálni investori sú často kladení do opozície voči drobným investorom. Prví sú označovaní za prezieravých, druhí za hlupákov. Ide vyložene o mýtus, pretože v oboch skupinách sú bystrí aj hlúpi investori. Podstatnejšie je rozdelenie na tých, ktorí sa rozhodujú racionálne, a na tých, ktorí sa nechajú strhnúť emóciami. Avšak ani toto hľadisko sa neprekrýva s delením na veľkých a drobných investorov.

Žargón sveta financií: Prázdne frázy na ktoré si dajte pozor

Čierne labute

Definícia čiernej labute spočíva v tom, že ide o nečakanú udalosť s výrazným dosahom na trh. Zoznam najväčších čiernych labutí pre druhý štvrťrok 2018 zverejňuje nejeden analytický tím. Zoznam ale možno ľubovoľne dopĺňať a vyčerpávajúcom sa pravdepodobne nikdy nestane. Ani stať nemôže.