Blíži sa koniec bezbožného tlačenia bankoviek: Papier, kov a iné zlaté alternatívy

, e vergreen gavekal; monevator Foto: thinkstock;TASR/AP;B.Račko

Zlato je komodita, na ktorú sa investori pozerajú buď ako na bezpečný prístav, alebo ako na jednu z najhorších investícií, ktorá neprináša žiadne výnosy. Zlato však zostáva jednou z najstabilnejších investícií, jeho sila sa neprejavuje v krátkom časovom horizonte.

Jedným z najčastejšie dôvodov, prečo je drahý kov dobré mať vo svojom portfóliu je zaistenie proti inflácii. Zároveň to je jeden z najčastejšie spochybňovaných dôvodov. V súčasnosti ale nehrozí, že by ste každoročne kvôli inflačnému znehodnoteniu prišli o 5-10 %. Centrálne banky robia čo len môžu, aby naplnili svoje inflačné ciele. Rastúce množstvo peňazí v obehu musí viesť k rastu cenovej hladiny. Zlato sa v takomto prostredí osvedčilo. Klesajúca cena zlata a vysoké ceny akcií je kombinácia hovoriaca v prospech investície do zlata. Voči akciám je zlato najlacnejšie za posledných 35 rokov. Americké akcie, ale aj tie globálne, sú naďalej blízko historických maxím a začína sa u nich prejavovať vyššia volatilita. Ak by došlo k dlhodobejšiemu poklesu, alternatívou môže byť aj zlato.

Na začiatku roka 2000, keď boli technologické tituly na vrchole bubliny, stála unca zlata iba 415 USD, ale ani vtedy nebol kov v porovnaní s akciami tak lacný ako v súčasnosti. Zlato výrazný rast nezaznamenáva, ešte horšie na tom sú akcie jeho producentov.

Centrálne banky svojou extrémne uvoľnenou menovou politikou vytvorili na finančných trhoch prostredie, z ktorého prakticky zmizlo riziko. Investori, ktorí hľadajú nejaký výnos, vsádzajú spôsobom, aký bol pred časom nemysliteľný. Ohlasovné ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania, a rast úrokových sadzieb môže výrazne ovplyvniť vývoj na trhoch. Diverzifikácia do nástrojov, ako je zlato, dokáže pomôcť prekonať obdobie neistoty a poklesov bez väčších strát. Diverzifikácia je jedným zo základných pilierov úspešných investorov. Nie vždy vedie k nárastu výnosov z krátkodobého hľadiska, svoje opodstatnenie ale preukáže počas menej priaznivého obdobia.

Kritici neraz zlatu vyčítajú, že jeho úschova, v prípade fyzického zlata, niečo stojí. Zlato ale nie je len fyzický kov, kto má záujem diverzifikovať prostredníctvom neho, má na výber.

Za najjednoduchší spôsob investície do zlata sa považuje nákup investičných nástrojov, ktoré sú naviazané na zlato. Zlaté ETF či ETC (exchange traded commodities) nakupujú priamo zlato, alebo svoj výnos odvodzujú od finančných derivátov naviazaných na zlato (takzvané syntetické ETF či ETC). Najznámejším nástrojom je SPDR Gold Trust, ktorý nakupuje zlato a ktorého kurz je zviazaný so spotovou cenou kovu.

Ďalším odvodeným nástrojom sú akcie firiem, ktoré sa zaoberajú ťažbou a spracovaním zlata. Okrem samotného zlata však ich cenu ovplyvňujú rôzne iné faktory pôsobiace na trhu, takže sa ich kurzy nie vždy vyvíjajú v súlade s cenou kovu. Akcie týchto spoločností patria medzi cyklické tituly, s tým musia investori pri zostavovaní portfólia počítať.

Cenu zlata kopírujú aj spomínané deriváty, ako sú futures a opcie, prípadne CFD. Ide skôr o špekulatívne nástroje, pre bežného dlhodobého investora nie veľmi vhodné, pretože sú často spojené s pákovým efektom. Nejde navyše o klasickú investíciu do zlata, pretože investor s nákupom nezačína vlastniť zlato ako také.

Asi najvhodnejším spôsobom, ako investovať do zlata, je jeho fyzický nákup. Jednak môžete mať zlato vždy po ruke, a na druhej strane je nákup investičného zlata oslobodený od DPH. Pomerne rozšíreným spôsobom nákupu fyzického zlata sú zlaté zliatky alebo tehličky od desatiny trójskej unce až po kilogram. Čím je zliatok menší, tým bude rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou väčší. Menší kus je ale ľahšie prenositeľný a konvertibilný.

Ďalšou možnosťou sú investičné mince, ktoré sa rovnako ako tehly, dajú zameniť za hotovosť po celom svete, pretože ide o pomerne rozšírený produkt. Investičné mince sa razia po celom svete a ide o nástroj, ktoré pomerne verne odráža cenu zlata. Trochu inou kapitolou sú pamätné mince. Vzhľadom na ich umeleckú hodnotu treba rátať s mierne vyššou cenou, na druhej strane môže byť ich výnos oveľa zaujímavejší, pretože ich množstvo je striktne obmedzené. U nás vydáva sériu pamätných mincí NBS a z dlhodobého hľadiska ide o jednu z najvýhodnejších investícií do zlata. Ich cena príliš neklesá, ani keď sa prepadá cena zlata, zato potenciál rastu je veľký.

Zlaté medaile nemajú nominálnu hodnotu a môže ich raziť prakticky ktokoľvek. V ich prípade sa platí DPH, čo zvyšuje ich nákupnú cenu. O fyzickom zlate je aj nákup šperkov. Podobne ako u pamätných mincí, ich obstarávacia cena môže byť kvôli umeleckej hodnote oproti samotnej cene zlata vyššia.

Na trhu so zlatom nájdeme aj rôzne alternatívne nástroje, ako je napríklad sporenia do zlata. Klient si môže vybrať možnosť nasporiť na vybrané investičné mince alebo zlaté tehly. Takéto produkty ale neraz vyvolávajú pochybnosti, pretože sú spojené s vysokými poplatkami a investori nevlastnia prakticky žiadne zlato. Niečo iné sú takzvané vyhradené účty, ktoré nakupujú zlato od vybraných spoločností, ktoré vlastnia fyzické zlato. Po nákupe ale kov neopustí ich trezory. Tým je zaručená pravosť zlata a bezpečnosť investície.

Pomerne neúspešnú kapitolu má za sebou elektronický platobný systém krytý zlatom, takzvaný e-gold. Vznikol v roku 1996 a po tom, čo sa do neho pustili regulátori pre podozrenie z prania špinavých peňazí a rozširovania detskej pornografie, bol v roku 2008 súdnou cestou zlikvidovaný. Tí, ktorým sa podarilo preukázať čistý pôvod peňazí, bola časť prostriedkov vrátená, ostatní o ne prišli.
 

Súvisiace články

Aktuálne správy