Obec Kvakovce bude čoskoro sebestačná v oblasti nakladania s odpadmi

Pridajte názor  Zdroj:

27. 12. 2017 - Obec Kvakovce vo Vranovskom okrese bude čoskoro sebestačná v oblasti nakladania s odpadmi. Uspela s projektom zvýšenia kapacity jeho triedeného zberu a získala nenávratný finančný príspevok (NFP).

Obec Kvakovce vo Vranovskom okrese bude čoskoro sebestačná v oblasti nakladania s odpadmi. Uspela s projektom zvýšenia kapacity jeho triedeného zberu a získala nenávratný finančný príspevok (NFP).

Ako TASR informoval starosta Radovan Kapraľ, obec v rámci projektu zakúpila 12 veľkokapacitných kontajnerov a 100 kontajnerov na biologický odpad. Umiestnené budú v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, ktorú obec spravuje, ale aj priamo v Kvakovciach. Pribudnúť by mala ešte v tomto roku aj ďalšia technika, napríklad nový traktor, vlečka či nakladač. "Myslím si, že to prispeje k lepšiemu hospodáreniu a spracovaniu odpadov," doplnil.

Podľa jeho ďalších slov mala totiž obec v tejto oblasti veľké problémy. "Hromadilo sa množstvo odpadu, ktorý sme len ťažko spracovávali, niekedy aj subdodávkami, lebo sme nemali potrebnú techniku," vysvetlil s tým, že teraz už budú plne sebestační aj v rekreačnej oblasti. Kontajnery poputujú podľa Kapraľa na svoje miesto hneď, ako to počasie umožní, tiež musia mať k dispozícii potrebnú techniku na presun.

Finančný náklad projektu predstavuje podľa starostu sumu približne 380.000 eur. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo životného prostredia SR. Spolufinancovanie obce je vo výške päť percent.