Krátenie príspevkov pre opatrovateľov v určitých prípadoch sa neupraví

Pridajte názor  Zdroj: TASR

13. 10. 2017 - Hnutie OĽaNO neuspelo dnes v parlamente s niekoľkými návrhmi noviel, ktorými chceli zlepšiť finančnú situáciu rodín.

Hnutie OĽaNO neuspelo dnes v parlamente s niekoľkými návrhmi noviel, ktorými chceli zlepšiť finančnú situáciu rodín.

V novele zákona o rodičovskom príspevku navrhovali poslanci jeho zvýšenie, ak sa rodič stará o dve a viac detí do troch rokov veku, resp. 6 rokov veku v špecifických prípadoch. Chceli presadiť, aby sa rodičovský príspevok v takomto prípade neznásoboval, ale zvyšoval rovnako, ako sa už v súčasnosti zvyšuje u súčasne narodených detí, teda dvojičiek či trojičiek, a to o 25 % na každé ďalšie dieťa. Ak by sa teda oprávnená osoba starala o dve deti do 3 rokov, poberala by rodičovský príspevok v sume 266,50 eura, ak by sa starala o tri deti, poberala by 319,80 eura namiesto súčasných 213,20 eura.

Hnutie neuspelo ani s návrhom na zastavenie krátenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) v určitých prípadoch, čím chceli poslanci zabrániť trestaniu opatrovateľov. "Ľudia strácajú príjem do rodinného rozpočtu preto, že ZŤP ochorie a hospitalizujú ho. Je nemysliteľné, aby sme dupali po opatrovateľoch a krátili im príspevky," upozornila v pléne poslankyňa Soňa Gaborčáková.

Poslanci navrhovali zjednotiť výšku peňažného príspevku mesačne na 125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu bez ohľadu na skutočnosť, či sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby, alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Tiež chceli vypustiť zo zákona ustanovenie, aby sa príspevok znížil pomernou časťou za dni, počas ktorých bol opatrovaný v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní, v školskom zariadení typu školy v prírode a za dni pobytu sociálnej rehabilitácie alebo rekreačného pobytu.

Zostáva tak v platnosti súčasný zákon, ktorý stanovuje nižší percentil na výpočet výšky príspevku na opatrovanie, ak zdravotne ťažko postihnutý človek odkázaný na opatrovanie navštevuje školské zariadenie alebo sa mu poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Ak opatrovateľ, spravidla rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím, uprednostní napr. vzdelanie vo väčšom rozsahu, má nárok len na nižší príspevok na opatrovanie.