Prieskum: Ktorá je najkonkurencieschopnejšia ekonomika sveta a čo bráni tomu, aby sa ňou stalo Slovensko

Diskusia 5  
Prieskum: Ktorá je najkonkurencieschopnejšia ekonomika sveta a čo bráni tomu, aby sa ňou stalo Slovensko
Zdroj: WEF
Foto: SITA /AP


28. 9. 2017 - Po troch rokoch, kedy sa USA držali na treťom mieste sa im podarilo polepšiť o jednu priečku. Aktuálne sú druhou najkonkurencieschopnejšou krajinou na svete. Spojené štáty vytlačili na tretie miesto Singapur. Svetové prvenstvo si už po ôsmy krát vybojovalo Švajčiarsko.

Svetové médiá ostatné dva roky posielali do éteru odkazy Donalda Trumpa o tom, ako USA stratili svoju konkurenčnú výhodu a nakoľko nutná je reforma korporátnej dane. Najnovšia správa o globálnej konkurencieschopnosti z dielne Svetového ekonomického fóra, hovorí o niečom inom.

WEF meria konkurencieschopnosť zvážením 12 faktorov, ktoré určujú úroveň produktivity v danej krajine. Patria sem inštitúcie, infraštruktúra, makroekonomické prostredie, zdravie, vzdelávanie, rozvoja finančného trhu, technologickej pripravenosti, veľkosť trhu a inovácie. Taktiež zohľadňuje prieskum takmer 13 000 vedúcich pracovníkov z 133 krajín. Aktuálny prieskum sa uskutočnil v období medzi februárom a júnom 2017, teda v čase keď trhy aj firmy netajili  obzvlášť optimistický sentiment, čo vyplývalo z očakávania naplnenia  sľubov nového amerického prezidenta ohľadom deregulácie a daňovej reformy. Takto vyzerá výsledné hodnotenie krajín v trebríčku pre obodbie rokov 2017-2018.

Švajčiarsko 1 ↔
USA 2⬆
Singapur 3⬇
Holandsko 4↔
Nemecko 5↔
Hongkong 6⬆
Švédsko 7⬆
Veľká Británia  8⬇
Japonsko 9⬇
Fínsko 10⬇

Prieskum: Ktorá je najkonkurencieschopnejšia ekonomika sveta a čo bráni tomu, aby sa ňou stalo Slovensko

Napriek celkovému vysokému hodnoteniu má najväčšia ekonomika na svete dostatok priestoru na zlepšenie. USA skončili až na 25. mieste v klasifikácii "základný požiadaviek", mimoriadne slabé známky získali za svoje makroekonomické prostredie, ktoré zohľadňuje štátny dlh a vládnu rozpočtovú rovnováhu. Krajina taktiež dosahuje relatívne nízke úrovne základného vzdelania a zdravým obyvateľstva to tiež nevyzerá ružovo. Naopak najvyššie skóre majú štáty v oblastiach, ktoré WEF označuje ako "posilňovače efektívnosti", ako napríklad rozvoj finančného trhu, veľkosť trhu, vyššie vzdelávanie a odborná príprava či  inovácie.

Trump vo svojich prejavoch rád spomína, že USA majú najvyššiu sadzbu dane z príjmu právnických osôb na svete. Je to diskutabilné.  Áno, zákonná sadzba je veľmi vysoká, na úrovni 39 %, ale ak sa vezmú  do úvahy zrážky a rôzne nároky, dá sa znížiť na približne 18 %, ako to potvrdili niektorí šéfovia firiem oslovení WEF. Keď boli požiadaní, aby vybrali tie najproblematickejšie faktory podnikania vo svojej krajine, najdôležitejšie dve otázky v USA boli daňové sadzby a daňové predpisy.

Švajčiarsko si prvenstvo dokázalo obhájiť už niekoľkýkrát. Najmä švajčiarsky pracovný trh je zaradený medzi najlepšie fungujúce na celom svete. Na druhej priečke z krajín celého sveta je za presadzovanie technológií na zvýšenie produktivity.

Najinovatívnejšie ekonomiky
1. Švajčiarsko
2. USA
3. Izrael
4. Fínsko
5. Nemecko
6. Holandsko
7. Švédsko
8. Japonsko
9. Singapur
10. Dánsko

Aj keď sa Izrael prepracoval v rámci celkového hodnotenia „len“ na 16. miesto, WEF ho považuje za tretiu najinovatívnejšiu ekonomiku sveta. Toto ale nemohol ujsť tomu, kto sleduje, ako do Izraela prúdi rizikový kapitálzo  Silicon Valley, spoločne s čínskymi investíciami.

Veľká Británia klesla vo výslednom rebríčku o jedno miesto na ôsmu pozíciu. WEF tvrdí, že hodnotenie prebiehalo ešte v čase, kedy Brexit nebrali do úvahy. Výsledok rokovaní Británie s EÚ "pravdepodobne ešte viac oslabí konkurencieschopnosť krajiny", uvádza sa v správe. Spojené kráľovstvo je pozitívne ohodnotené vďaka vysokej úrovni technickej pripravenosti a sofistikovanosti podnikov. Body stráca kvôli zlému makroekonomickému prostrediu, kde skončila na 68. mieste. Krajine vytýkajú fiškálny deficit. Podľa prieskumu predstavujú v Spojenom kráľovstve najväčšie prekážky v podnikaní daňové predpisy a politická nestabilita.

Rebríček technologickej pripravenosti
1. Luxembursko
2. Švajčiarsko
3. Holandsko
4. Veľká Británia
5. Švédsko
6. USA
7. Izrael
8. Nemecko
9. Hongkong
10. Island

Ďalšia veľká ekonomika, Čína, sa v konečnom hodnotení dostala na 27. miesto. Jej preferencie rastú, aj vďaka technologickej pripravenosti krajiny so zlepšujúcim sa prístupom k informačným a komunikačným technológiám. Svoje zohrávajú aj priame zahraničné investície do nových technológií. Do úvahy treba brať aj skutočnosť že z čínskych technologických spoločností, ako je napríklad Alibaba a Tencent, sa časom stali konkurenti najväčších svetových firiem.

Slovensko je v rebríčku na 65. mieste z 138 krajín, polepšilo si o dve priečky. Pre porovnanie Česká republika si udržala svoje 31. miesto, Poľsko je na 36. mieste a Maďarsko na 69. mieste.

Naša krajina zaostáva v oblasti v inštitucionálnej sfére v účinnosť práva pri urovnávaní sporov, nepáči sa ani značné favorizovanie v rozhodnutiach vládnych úradníkov či záťaž v podobe vládnej regulácie. Slabá je aj dôvera verejnosti voči politikom, či etické správanie sa firiem a vplyv zdaňovania pre stimulovanie pracovného trhu. Nedokážeme dostatočne účinne prilákať talenty, ani si ich udržať. Naopak vynikáme na poli transferu technológií a spokojní môžeme byť veľkosťou vývozu ako percenta HDP, nastavením obchodných taríf v prípade cla a prevalenciou zahraničného vlastníctva.  

Prieskum: Ktorá je najkonkurencieschopnejšia ekonomika sveta a čo bráni tomu, aby sa ňou stalo Slovensko

Svetové ekonomické fórum vo svojej správe varuje, že jednotlivé národné ekonomiky musia urobiť viac pre ochranu proti potenciálnym šokom z inovácií a automatizácie. WEF navrhuje, aby sa pružnosť pracovného trhu kombinovala s väčšou ochranou práv pracovníkov a úsilím o zníženie nerovnosti. Tvorcovia politík, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch, by mali urobiť viac, aby rozšírili výhody technologického pokroku. WEF sa obáva, že ak bude svet musieť čeliť ďalšiemu finančnému šoku, vyšší osobný dlh v rozvojových krajinách, pomalý pokrok v oblasti regulácie v Európe a plány na zrušenie regulácie amerických bánk by sa výraznejšie podpísali pod výkon svetového hospodárstva.