Prieskum: Kam dávajú superboháči svoje peniaze

Diskusia 3  
Prieskum: Kam dávajú superboháči svoje peniaze
Zdroj: CNBC
Foto: SITA/AP;thinkstock


20. 9. 2017 - Najmajetnejší ľudia investujú tento rok viac svojich peňazí do akcií a menej do hedžových fondov a nehnuteľností. Zistil to prieskum spoločnosti UBS Wealth Management a Campden Research Fund.

Akcie predstavovali 27,1 percenta priemerného portfólia, záujem o akcie vzrástol o 1,6 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcej správe. Alternatívne investície medzitým zaznamenali celkový pokles o 3,7 percentuálneho bodu. Táto kategória zahŕňa priame nákupy nehnuteľností a hedžové fondy.

Prieskum od februára do mája oslovil 262 správcov rodinného majetku po celom svete, pričom priemerná hodnota spravovaného majetku dosahovala približne 921 miliónov dolárov.

Mimoriadne bohatí plánujú dať viac peňazí do akcií, podľa prieskumu približne každý piaty plánuje zvýšiť svoje expozície na akciovom trhu rozvíjajúcich sa krajín, a takmer 44 percent plánuje investovať viac do akcií na rozvíjajúcich sa trhoch.

Správa potvrdzuje, že bohatí stále milujú súkromný kapitál. Tvorí približne pätinou priemerného portfólia, vrátane rizikového kapitálu a spolufinancovania, alebo spolupracujú s partnermi na priamej investícii do spoločností.

"Celkovo sa súkromnému kapitálu darilo celkom dobre, ale obávam sa, že návratnosť sa môžu začať znižovať. Je to len príliš veľa peňazí a čoraz menej dohôd," uviedol anonymne jeden z oslovených správcov majetku. správca la výkonná riaditeľka.

Naopak obľubu stratili hedžové fondy. Prideľovanie prostriedkov do hedžových fondov kleslo, predstavuje len 6,2 percenta priemerného portfólia. Na základe výpovedí viacročných respondentov, v roku 2016 to bol medziročný pokles z 8 na 7,1 percenta.  Netreba za tým hľadať nič iné, len obavy, že nedokážu vytvárať uspokojivé výnosy. Asi 30 percent oslovených uviedlo, že pravdepodobne do budúcnosti znížia svoju alokáciu v hedžových fondoch.

Prieskum: Kam dávajú superboháči svoje peniaze

Mimoriadne bohatí investovali menej peňazí aj do nehnuteľností, pričom priemerná alokácia medzi viacročným respondentom klesla na 15,8 percenta v tomto roku z 16,5 percenta v roku 2016. "Aj keď je to s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom zvýšenej výkonnosti ostatných tried aktív a nedostatočným rebalancovaním portfólia, niektorí už spozorovali, že trh s nehnuteľnosťami môže vo vyspelých častiach sveta nastupovať do svojej vrcholnej fázy, napríklad v Severnej Amerike a častiach Európy,“ uviedla správa. Ale nehnuteľnosti stále zostávajú hľadáčiku majetných, 40 percent uviedlo, že plánujú zvýšiť svoje investície do tejto oblasti.

Portfóliá bohatých dosiahli vlani lepšie výsledky, v priemere rástli o 7 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo len 0,3 %. Najväčší výkon celosvetovo štúdia zaznamenala v Severnej Amerike, v priemerný ročný výnos na úrovni 7,7-percenta. A to hlavne kvôli slabšiemu zastúpeniu nehnuteľností v portfóliách, ktoré mali v roku 2016 slabší výkon.