Tržby v stavebníctve sa v júni 2017 medzimesačne zvýšili o 0,1 %

Pridajte názor  Zdroj: TASR

11. 8. 2017 - Tržby za vlastné výkony a tovar sa v júni 2017 medzimesačne zvýšili v stavebníctve a vo vybraných trhových službách zhodne o 0,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar sa v júni 2017 medzimesačne zvýšili v stavebníctve a vo vybraných trhových službách zhodne o 0,1 %. Klesli v informačných a komunikačných činnostiach o 3,6 %, doprave a skladovaní o 1,5 % a v priemysle o 1,2 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Tržby v priemysle v júni 2017 v porovnaní s júnom 2016 klesli o 1,1 %. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 1,3 %, ťažbe a dobývaní o 1 % a rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,1 %. V dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov sa tržby nezmenili. V stavebníctve tržby štvrtý mesiac po sebe rástli, v porovnaní s júnom 2016 sa zvýšili o 0,4 %.

Celkové tržby v priemysle sa za šesť mesiacov roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 zvýšili o 3,3 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,5 %, priemyselnej výrobe o 2,5 %, ťažbe a dobývaní o 2,4 % a pokles v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 2,9 %. Tržby stavebných subjektov sa znížili o 0,7 %.