10 faktov, ktoré by ste o poistení mali vedieť, aby vás nič neprekvapilo

Diskusia 11  
10 faktov, ktoré by ste o poistení mali vedieť, aby vás nič neprekvapilo
Zdroj: OVB
Foto: thinkstock;TASR/Milan Kapusta


16. 5. 2017 - Asi je celkom zbytočné mať poistenie, veď keď sa niečo stane, poisťovňa aj tak neplní tak, ako by mala. Buď jej to dlho trvá, alebo nevyplatí očakávané, či dokonca vôbec žiadne odškodnenie. Ale počet zlikvidovaných poistných udalostí, ako aj celková suma, jasne hovoria, že poisťovne plnia. Napriek tomu môže mať človek pri svojej poistnej udalosti opačný pocit. Čím to je?

Sklamanie z plnenia môže vyplývať zo „zlej“ priamej či nepriamej skúsenosti klienta alebo z nesprávnych očakávaní. Na druhej strane sa poisťovne bránia, že plnia presne to, k čomu sa s klientom v zmluve zaviazali. Každý si hlása svoje. A práve tu môže byť kameň úrazu. „Z vlastnej skúsenosti si myslím, že rozhoduje, aké očakávania má klient, keď zmluvu podpisuje a ako poisťovňa rieši jednotlivé poistné udalosti,“ hovorí Viera Mamojková, finančná analytička OVB Allfinanz Slovensko.

Pozrime sa na aktuálny príklad, keď Liptov, Kysuce a ďalšie časti Slovenska nedávno postihli záplavy a povodne. Len Allianz  - Slovenská poisťovňa aktuálne rieši 282 škôd  v celkovej sume vyše 173-tisíc eur. Ľuďom  v najpostihnutejších okresoch Čadca, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Vranov nad Topľou  vyplatí v krátkom čase financie, bez ktorých by si ťažko mohli obnoviť zničené obydlia.

10 faktov, ktoré by ste o poistení mali vedieť, aby vás nič neprekvapilo

Celkovo v roku 2015 poisťovne na Slovensku klientom vyplatili poistné plnenia v objeme približne 494 mil. eur. Vybavených poistných udalostí bolo vyše 411-tisíc. V priemere teda na jednu poistnú udalosť poisťovne vyplatili zaokrúhlene 1 200 eur (zdroj SLASPO).

Preverte si, že poistenie pokrýva presne to, čo potrebujete

Dôležité je vedieť, prečo si to-ktoré poistenie uzatvárate. Pri každom poistení si treba všímať tri veci:
•súvislosti medzi poistkou a účelom, na ktorý má poslúžiť (každá poistka musí byť nastavená podľa toho, čo potrebujete; ak sa vám zmenila životná situácia, je vhodné upraviť aj poistku)
•súvislosti medzi poistkami navzájom (aby ste nemali poistenia, ktoré sa prekrývajú a platíte ich 2x,  napr. pripoistenie zodpovednosti v cestovnom poistní aj v poistení nehnuteľnosti či domácnosti )
•časové hľadisko (nestačí myslieť len na prítomnosť, ale aj do budúcnosti)

Napríklad pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti si treba všímať nielen cenu, ale aj rozsah prípadného plnenia. Vaša nehnuteľnosť sa napríklad môže nachádzať blízko vodných tokov či elektrických vedení, alebo priamo pod kopcom, ktorý sa môže zosunúť. To sú dôležité situácie, ktoré by mala vaša poistka pokrývať a vy si musíte overiť, že sa nenachádzajú vo výlukách.

10 Faktov, ktoré by ste o poistení mali vedieť

1. Poisťovne počítajú cenu rizika chorôb podľa vášho vstupného veku a podľa doby poistenia. Čím je človek mladší, tým menej platí.

2. Do určitého veku a výšky poistnej sumy nemusíte absolvovať zdravotnú prehliadku. Ak však nastane poistná udalosť, poisťovne preverujú spätne všetky okolnosti (napríklad či vám chorobu nediagnostikovali pred uzavretím poistenia).

3. Poisťovne zisťujú aj vaše aktuálne zamestnanie v čase vzniku poistnej udalosti. Môže sa líšiť od toho, ktoré ste uviedli v čase uzatvárania poistnej zmluvy. Je veľmi dôležité, aby ste poisťovňu informovali o zmenách (o zmene čísla občianskeho preukazu, bydliska, rodinného stavu, vykonávaného športu a pod.) ktoré nie sú v súlade s počiatočnými informáciami. Pri zamestnaní to môže napr. znamenať, že súčasné povolanie je zaradené v inej rizikovej skupine. Tomu potom poisťovňa prispôsobí plnenie, ktoré môže byť iné, ako ste čakali.

4. V prípade poistenia rizika vzniku choroby je dôležité vedieť, že poisťovne majú čakacie lehoty. Je to obdobie, ktoré musí uplynúť po uzavretí zmluvy, aby ste mali nárok na plnenie. Zvyčajne to býva 6 mesiacov od uzavretia zmluvy, no táto doba môže byť u niektorých poisťovní kratšia.

5. Pri špecifických typoch ochorenia si treba preveriť, či sa vôbec dajú poistiť. Treba si skontrolovať Všeobecné poistné podmienky k poisteniu. Ak nájdete ochorenie v tzv. výlukách z poistenia, vaše poistenie ho nekryje. To však ešte neznamená, že sa táto choroba nedá na Slovensku poistiť – poradí vám finančný sprostredkovateľ, ktorý má prehľad o ponukách viacerých poisťovní.

6. Poisťovne majú lehoty, do ktorých sa musí konkrétna poistná udalosť nahlásiť. Typických je 30 dní, ale táto doba sa môže od poisťovne k poisťovni líšiť v závislosti o typu poistnej udalosti.

7. Dôležitý je tiež moment, ktorý sa považuje za deň vzniku poistnej udalosti. Napr. pri pripoistení denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu je to väčšinou prvá návšteva lekára, prípadne prvé vyšetrenie. Od toho sa odvíjajú aj ďalšie kroky v prípade plnenia. Poisťovne vyplatia poistné plnenie najdlhšie za dobu jedného roka odo dňa úrazu.

8. Pri poistení vozidla sa uistite, že máte k dispozícii kompletné sady kľúčov. Napr. v prípade odcudzenia vozidla ich bude od vás poisťovňa určite vyžadovať.

9. Pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti pre prípad vlámania si v poistných podmienkach overte, aký typ zabezpečenia vchodových dverí poisťovňa vyžaduje, aby mohla v prípade poistnej udalosti adekvátne plniť.

10. Vždy si treba prejsť podrobne poistné podmienky. Minimálne v tých častiach, ktoré sa týkajú poistenia, o ktoré máte záujem.

10 faktov, ktoré by ste o poistení mali vedieť, aby vás nič neprekvapilo