Národné podnikateľské centrum komplexne podporí malé a stredné podnikanie v SR

Pridajte názor  Zdroj: TASR

10. 6. 2014 - Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra (NPC) na Slovensku, ktorý od mája tohto roka realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra (NPC) na Slovensku, ktorý od mája tohto roka realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi akademickým a komerčným prostredím v oblasti výskumu a vývoja a prispieť tak k zvýšeniu inovačných aktivít firiem. Jednou z hlavných činností SBA je vybudovanie Národného podnikateľského centra typu one-stop-shop, ktoré bude predstavovať komplexný systém podpory podnikania.

"Zámerom je poskytovať ucelenú podporu pod jednou strechou bez toho, aby záujemca o podnikanie alebo podnikateľ musel strácať energiu získavaním parciálnych informácií, finančnej či nefinančnej podpory na viacerých miestach," priblížil generálny riaditeľ SBA Branislav Šafárik.

V rámci NPC budú spustené aj úplne nové nástroje podpory. Akceleračný program má umožniť záujemcom o podnikanie rozvinúť nevyhnutné podnikateľské zručnosti do konkrétnych podnikateľských zámerov spôsobilých na realizáciu. Cieľom stážového programu je pomôcť vybraným excelentným záujemcom o podnikanie nadobudnúť skúsenosti a kontakty v zahraničných inštitúciách na podporu podnikania a vo významných spoločnostiach. Inkubačný program bude vytvárať vhodné prostredie a poskytovať adekvátne služby pre začínajúce malé a stredné podniky v priestoroch inkubátora NPC. Podporovať ich pri prieniku na spoločný trh Európskej únie (EÚ) či trhy tretích krajín by mal rastový program.

Prevádzka NPC spolu s novými podpornými nástrojmi by sa mala začať na jeseň 2015 a plne funkčná by mala byť od roku 2016. Ambíciou SBA je na základe tohto pilotného projektu preniesť služby a know-how v ďalších rokoch aj do regiónov Slovenska.