Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov oceňovala

Ocenenie najlepší samostatný finančný agent v sektoroch kapitálový trh a doplnkové dôchodkové sporenie získala od Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) spoločnosť PARTNERS GROUP SK. V sektore kapitálového trhu tak potvrdila prvenstvo, ktoré si v tomto segmente udržiava už niekoľko rokov. Ocenenie prevzal generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Juras na ôsmom ročníku konferencie Biznis fórum.
„Som nesmierne rád, že sme k prvej priečke v investíciách, ktorú obsadzujeme na trhu dlhodobo, pridali aj sektor doplnkového dôchodkového sporenia. Obe ocenenia potvrdzujú našu filozofiu finančných služieb INAK a zreteľ na systematické budovanie aktív našich klientov,“ uviedol pri tejto príležitosti Juras.
Spoločnosť PARTNERS GROUP SK poskytuje finančné služby zamerané na dlhodobú správu osobných a rodinných financií. Prioritou je zabezpečiť pre klientov ochranu pred výpadkom príjmu, dlhodobé budovanie aktív a prípravu na slušný životný štandard na dôchodku.
Prostredníctvom Nadácie PARTNERS sa spoločnosť angažuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti na Slovensku. Hlavným cieľom je zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľov prostredníctvom osvetových a vzdelávacích aktivít združených pod hlavičkou projektu Deň finančnej gramotnosti.
TASR informovala Jana Mokráňová z Partners Group.

Súvisiace články

Aktuálne správy