NBS za rok 2011 vykázala stratu 77 miliónov eur

Pridajte názor  Zdroj: TASR

26. 6. 2012 - Národná banka Slovenska (NBS) vykázala za rok 2011 stratu vo výške 77 miliónov eur. Vyplýva to zo správy o výsledku hospodárenia NBS, o ktorej na úvod piateho rokovacieho dňa tretej schôdze NR SR diskutujú poslanci.

Bratislava 26. júna (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) vykázala za rok 2011 stratu vo výške 77 miliónov eur. Vyplýva to zo správy o výsledku hospodárenia NBS, o ktorej na úvod piateho rokovacieho dňa tretej schôdze NR SR diskutujú poslanci. V roku 2010 mala centrálna banka stratu až 515 miliónov eur. Straty sa plánujú uhradiť z budúcich ziskov NBS.

Najväčší dopad na vlaňajšiu vykázanú stratu mali nerealizované straty z ocenenia finančných nástrojov na trhovú cenu v objeme 462 miliónov eur v dôsledku poklesu trhových cien cenných papierov a derivátov nachádzajúcich sa v investičnom portfóliu NBS v roku 2011.

Čisté náklady na prevádzku NBS v roku 2011 dosiahli 60 miliónov eur. Náklady na zamestnancov a sociálne náklady boli v sume 34 miliónov eur, na prevádzku a správu banky 21 miliónov eur, odpisy 10 miliónov eur a prevádzkové výnosy dosiahli 5 miliónov eur. K 31. decembru 2011 bolo v evidenčnom stave NBS celkovo 1075 zamestnancov, čo bol oproti 31. decembru 2010 pokles o štyroch pracovníkov.

Poslanci NR SR dnes budú okrem iného hovoriť aj o Výročnej správe Ústavu pamäti národa (ÚPN), z ktorej je zrejmé, že ústav dostal minulý rok 151 žiadostí o sprístupnenie dokumentov po bývalých bezpečnostných zložkách štátu z obdobia rokov 1939 až 1989. S dokumentmi sa tak vlani oboznámilo 59 osôb, ktorým ÚPN zverejnil 5540 strán dokumentov. Z grafu zverejneného v dokumente vyplýva, že ide o historicky najnižší počet žiadostí. Najviac, 4295, ich bolo v roku 2003, odvtedy počet žiadostí s výnimkou dvoch rokov postupne klesal.

Po tom, ako minulý týždeň snemovňa schválila medzinárodnú zmluvu o vytvorení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), sa musia poslanci vyrovnať aj s vládnym návrhom zákona o EMS, ktorý podrobnejšie upravuje účasť Slovenska v trvalom eurovale. Na návrh vlády by sa o právnej norme malo rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa zákona bude hotovostný vklad SR do EMS predstavovať 659,2 milióna eur. Vklad bude splatný v piatich splátkach, pričom prvú z nich vo výške 131,84 milióna eur Slovensko zaplatí už 15 dní po vstupe zmluvy o EMS do platnosti.

O 11. hodine bude zákonodarný zbor hlasovať aj o odvolaní generálnej riaditeľky RTVS Miloslavy Zemkovej z funkcie. Dôvodom na odvolanie šéfky telerozhlasu je, že údajne porušila zákonnú povinnosť písomne informovať Radu RTVS "o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, predmetom ktorého je plnenie presahujúce sumu 100.000 eur". Podľa mediálneho parlamentného výboru sa previnila tým, že zverejnila výzvu na verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov pre mediálny komplex skôr, ako o tomto zámere informovala Radu RTVS.