Stavebná produkcia sa v októbri 2023 medziročne zvýšila o 5 percent

Stavebná produkcia dosiahla v októbri 2023 úroveň 713 miliónov eur a medziročne sa zvýšila o 5 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 2,1 % nižšia v porovnaní so septembrom 2023. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Stavebné firmy v tuzemsku realizovali necelých 91 % z celkovej produkcie odvetvia. Domáca produkcia stavebníkov pokračovala v medziročnom raste už šiesty mesiac po sebe. Jej aktuálny rast dosiahol 7 % a bol tretí najvyšší v tomto roku. Pozitívny výsledok podporilo najmä zdynamizovanie rozhodujúcej novej výstavby o viac ako 9 %.

Z hľadiska výrobného zamerania už siedmy mesiac po sebe rástlo tempo prác na inžinierskych stavbách – vrátane výstavby ciest a diaľnic, v októbri medziročná hodnota ich rastu dosiahla 17,7 %. Po 7 mesiacoch konečne vzrástla aj podielovo významnejšia výstavba budov, a to o 1,2 %.

Práce stavebných firiem vykonané v zahraničí, ktoré však netvoria ani desatinu celej produkcie stavebníctva, boli medziročne nižšie o 11,2 %.

Rástla iba tuzemská nová výstavba, a to o 7,1 percenta

V súhrne za desať mesiacov roka 2023 produkcia stavebníctva mala objem 5,7 miliardy eur a v stálych cenách medziročne vzrástla o 2,1 %. Rástla iba tuzemská nová výstavba o 7,1 %, menšie opravy a údržba sa znížili o 5,9 %.

V členení podľa výrobného zamerania od januára do októbra tohto roka takmer pätinový medziročný nárast vykázala stavebná produkcia realizovaná na inžinierskych stavbách, avšak dominantná výstavba budov skončila v mínuse 4,1 %. V súhrne desiatich mesiacov bol objem stavebných prác v zahraničí nižší o 4,5 %.

Viac o téme: Slovensko , štatistika , stavebná produkcia , stavebníctvo

Súvisiace články

Aktuálne správy